Magazín | Stavební stroje | 2022

ohřívání a chlazení vzduchu, včetně umístění na před- ním a zadním sloupku pro zvýšení celkového výkonu systému. Rovněž se používají výdechy ventilace pro za- jištění přímého a dostatečného proudění vzduchu pro obsluhu a je možné i jejich ruční nastavení. Systém HVAC a zvuk DAB lze ovládat prostřednic- tvím 8palcové dotykové obrazovky a obraz z volitelné zadní kamery je možné zobrazit na 5,7palcové i 8pal- cové obrazovce. Na monitorech je také zobrazeno na- stavení průtoku, který lze ovládat v 10 krocích joystic- kem s rolovacím kolečkem. Nová dozerová radlice a páka dozeru Nová mini rypadla obsahují novou dozerovou rad- lici, která v porovnání s jinými stroji na trhu umožňuje při práci s radlicí větší výšku zdvihu i hloubku hlou- bení. Stroje mají také novou ovládací páku dozerové radlice. Pomocí páky může obsluha volit mezi nízkou a vy- sokou rychlostí hydrauliky srovnávací radlice. Pomocí tlačítka pro volbu pojezdu lze také volit rychlost pojez- du. Když se tlak hydraulického oleje zvýší v důsledku stoupání do svahu při jízdě v režimu vysoké rychlosti, ventil automatického řazení rychlosti pojezdu automa- ticky resetuje rychlost pojezdu na nízkou, aby se zvýšil jízdní komfort obsluhy a snížilo se namáhání stroje. U modelů DX50Z-7 a DX55R-7 je k dispozici také jsou vylepšeny díky větší vzdálenosti vysunutí lžíce za pásy. Umístění válce otáčení výložníku na levou stranu kabiny umožňuje obsluze pracovat přímo proti zdem a jiným konstrukcím na pravé straně stroje. Palivová nádrž a válec otáčení výložníku byly umístěny na zá- kladnu kabiny, přičemž MCV je nyní na pravé straně stroje, což zlepšuje viditelnost při údržbě a práci na MCV. Telematika DoosanCONNECT Dalším důležitým prvkem nové řady mini rypadel Doosan je standardní instalace nejnovější verze 3.0 systému DoosanCONNECT, který u rypadel poskytuje systém správy telematiky díky shromažďování dat ze snímačů na strojích. Mini rypadla DX27Z-7 a DX35Z-7 jsou nyní nejmenšími stroji v sortimentu Doosan s úspěšným systémem DoosanCONNECT. Pro více informací o stavebních strojích Doosan na- vštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. www.garnea-stavebni.cz 57 nová funkce plovoucí radlice – zatlačením páky zcela dopředu dojde k její aretaci a dozerová radlice zůsta- ne v „plovoucí“ poloze. U modelů DX50Z-7 a DX55R-7 si zákazníci mohou vybrat také volitelnou funkci Uzam- knutí radlice, která zabraňuje prokluzování. Pokud je na stroji nainstalován volitelný pojistný ventil radlice, plovoucí funkce nebude fungovat, když je páka v are- tované poloze. U všech čtyř nových mini rypadel je úhel otáčení vý- ložníku a poloměr otáčení lepší nebo stejný jako u ji- ných strojů v této třídě. Výhled a pracovní schopnosti Stručné specifikace strojů DX55R-7 DX27Z-7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=