Magazín | Stavební stroje | 2022

Stavební divize a její portfolio v akci Začneme v našich končinách rekonstrukcí Barrandov- ského mostu za využití hned několika souprav stěnových a lanových pil pro úpravu konstrukcí, které se uplatnily také při úpravě konstrukce a svršku Negrelliho viaduktu. Skvělé výsledky přineslo nasazení demoličních robotů a další tech- niky při rekonstrukci podzemních garáží Národního divadla. A ještě jeden historický skvost v Praze byl nedávno částečně opravován za pomoci techniky Husqvarna. Dost možná, že ten nejpamátnější, a sice Karlův most, kde se pro jemnou práci při výměně kamenných kvádrů mostu osvědčily ob- líbené rozbrušovací pily. Z českých projektů vybíráme ještě alespoň rekonstrukci dálnice D1, při níž se používaly spárové řezače, jádrové vrtačky i hutnící technika pro úpravu dálnič- ního svršku. Na Slovensku patří k nejzajímavějším realizacím dvo- jice jaderných elektráren. V Jaslovských Bohunicích byly v rámci demolice jaderného bloku použity dálkově ovlá- dané lanové pily pro rozřezání komponent v kontamino- vaném prostoru a v Jaderné elektrárně Mochovce byla technika s logem Husqvarny využita během výstavby no- vého jaderného bloku. Nedaleko Bratislavy se na Dunaji mínkách, pak nemůžeme aktuální příklady realizací zakončit nikde jinde než v Japonsku, kde byli dálkově ovládaní de- moliční roboti nepřekonatelní při práci v kontaminovaném prostoru Jaderné elektrárny Fukušima. www.husqvarnacp.com 43 rozléhá známé Vodní dílo Gabčíkovo, kde bylo zapotřebí upravit a rozšířit plavební komory pomocí demoličních robotů i lanových a stěnových pil. Stavební divize a její technika se podílela na výstavbě tunelu Višňové i rekon- strukci pivovaru Šariš. Pokud vás stejně jako redakci STAVEBNISERVER zaujalo nasazení stavební techniky Husqvarna v extrémních pod- Tohle je Husqvarna Construction

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=