Magazín | Stavební stroje | 2022

získávají drtič, který přeměňuje odpad na zdroj dalšího příjmu nebo doslova zhmotněnou úsporu, ať už je řeč o nákladech na obsluhu, čas nebo vybavení a využití vozového parku. Přibližme si drticí lžíce z řady BF na konkrétním příkladu. Jako hezký příklad nám poslouží například praktická varianta s označením BF70.2 S4 o objemu 0,65 m 3 a hmotnosti 2,3 t. Tento kompaktní pomocník vstupuje do hry vždy, když je vyžadována kombinace vysokého výkonu a snížené velikosti i hmotnosti. Situ- ace typická pro drcení menšího až středního rozsahu uprostřed městské zástavby. Mezi typické aplikace pro tento konkrétní model patří mimo jiné potrubí a příko- py, silniční práce nebo také uzavřené prostory včetně tunelů, slévárny či demolice. Rozhodně by byla škoda nepohlédnout na řadu BF ještě z jiné perspektivy. Proč tedy nezmínit rovnou největší drticí lžíce na světě, že? Ty s největším vstupním otvorem 1450 x 700 mm a nastavitelnou frakcí 100-200 mm, nesoucí označení BF150.10, jsou jediné svého druhu a s hmotností přes 10 tun a objemem nakládky 2,3 m 3 se jedná o pří- slušenství umožňující dosáhnout výroby přesahující 120 m 3 / h. Největší lžíce nacházejí využití především v lomech při zpracování kamene a úpravě etáží, kde usnadňují logistiku. Dále při ražbě tunelů, ale také dojde-li na rozlehlé projekty výstavby kanalizace. Kromě již zmíně- ných aplikací se drticí lžíce a lopaty MB Crusher neztra- tí ani v lese, přesněji řečeno při jeho údržbě. Kromě řady „BF“, na kterou jsme se v tomto článku zaměřili podrobněji, nabízí MB Crusher také modely řady „MB“, přičemž obě řady dávají dohromady tucet variant. Pro zajímavost dodejme, že v případě modelů MB-L (loa- der), určených primárně pro nakladače a smykáče, je podle potřeby možné připojit drticí lžíce také na rypa- dlo, které máte na stavbě k dispozici. Tato změna zároveň snadná údržba bez nutnosti oleje a z hlediska ovládání pak vynikají kontrolními prvky pro eliminaci vibrací na rameni nosného zařízení. Nechybí ani volitelné prvky. Z vychytávek, které lze přiobjednat k samotné lžíci, mů- žeme jmenovat sadu pro zachytávání prachu nebo třeba separátor železa. Třídicí lžíce a další možnosti MB Crusher vyrábí také prosévací lžíce na bagry, dra- páky, bubnové řezačky a třídicí lžíce, u kterých se ještě na chvilku zastavíme. Nové rotorové třídicí lžíce jsou stejně jako všechny ostatní produkty značky MB Crusher neuvěřitelně všestranné a agilní. Uvedeme-li jako pří- klad novinku MB-HDS207 pro menší rypadla a nakla- dače, kterou italský výrobce uvedl na trh teprve nedáv- no, setkáváme se s obdobnou škálou možných aplikací. Kromě těch stavebních a demoličních nechybí ani využití v rámci údržby nebo rekultivace zemědělských ploch či zahrad. O nadstandardní třídicí výkon se stará dvojice rotorů ve tvaru hvězdy. Opět nás zaujala chytře řešená konstrukce. Například robustní plášť, umožňu- jící snadný přístup k důležitým servisním bodům nebo boční ochrana hnacího řetězu. A výsledek? Nová úroveň třídění materiálu, se kterým se během nabírání snáze manévruje. Podle vedení společnosti MB Crusher při- jdou v dohledné době na řadu i další novinky. Stačí sledovat sociální sítě společnosti. www.mbcrusher.com 35 nikterak neovlivňuje vysoký výkon ani celkovou odolnost zařízení. Pravděpodobně neexistuje projekt vyžadující drcení či třídění různých druhů zbytkového materiálu, pro který by se v kontextu uceleného sortimentu italského výrobce nenašel adekvátní model. Za pozornost stojí všechny. Co mají společného? V první řadě originální konstrukci pro minimální mož- nou zátěž stroje, k němuž jsou připojeny. Vysoká kvalita zpracování konstrukce se již nejednou osvědčila i v ex- trémních podmínkách, se kterými se můžeme v praxi nej- častěji setkat při náročných demolicích, kde dochází k dr- cení a recyklaci hned několika druhů materiálu. Právě různorodost materiálů, které jsou tyto lžíce schopny bez sebemenšího problému drtit, je odlišují od konvenčních čelisťových drtičů. Drticí lopaty řady BF si bez výjimky po- radí se všemi myslitelnými druhy inertního odpadu. A to přímo na stavbě. Dále je třeba uvést, že výrobce garantuje velikost výstupního materiálu, která je dokonce certifiko- vatelná. Překvapením bylo, když jsme se dozvěděli, že tato výhoda platí i v případě, že jsou již čelisti drticí lžíce opotřebované. S ohledem na hmotnost daného zařízení pak společnost MB Crusher nabízí vždy nejširší otvor ústí drtiče, který je na trhu k dispozici. Všechny varianty drti- cích lžic byly navrženy pro snadné vyzvednutí a zpracování materiálu při současném zaručení kvality a zvýšení rych- losti výroby. Dalším významný benefitem, který zákazníci italské společnosti oceňují, je chladicí systém hyd- rauliky AAA+, který prokazatelně prodlužuje životnost rypadla. Moderní drticí lžíce charakterizuje

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=