Magazín | Stavební stroje | 2022

Kees Hoogendoorn a Annet Schoenmakerová. To firmě umožňuje vyrábět jedinečné stroje doslova od výkresu přes první šroubek až po lak. Velká a složitá zařízení se skládají z desítek tisíc komponentů. Ob- rovské stroje přitom většinou zvládne jeden člověk složit a rozložit během pár desítek minut. Všechny jsou navíc designované tak, aby se vešly na kamion. Výroba zde probíhá v nebývale vysokém tempu, neboť každý den opouštějí výrobní halu 2 stroje. Součástí závodu je nový showroom, ve kterém byl vystaven hrubotřídič K6. Jedná se o nejvyspělejší a nejvýkon- nější hrubotřídič na trhu, který byl poprvé předsta- ven v roce 1996 a díky neustálému vylepšování je ve své kategorii stále na technologickém vrcholu. V jeho těsné blízkosti byly vystaveny i další drtiče, třídiče a dopravníky, takže všichni, kdo dorazili na nedávnou prohlídku největšího a nejmodernějšího výrobního závodu mobilních drtičů a třídičů v Evropě s názvem ŠTERNBERK KEESTRACK DAYS, měli možnost poznat, co KEESTRACK doopravdy znamená. U příležitos- ti konference promluvil také jednatel společnosti Keestrack, aby účastníkům nastínil její fungování z šir- ší perspektivy. „Z globálního pohledu jsme velká nadnárodní skupina s více než 1100 zaměstnanci a působností ve 100 zemích světa. Máme 5 výrobních závodů, 6 cen- ter náhradních dílů a 115 servisních partnerů. Kromě České republiky, kde je v současnosti cílem vyrábět 1000 strojů ročně, se dva závody s obratem přes 30 milionů eur nacházejí v Itálii, kde se vyrábí čelisťo- vé a kuželové drtiče. V Itálii se nám z prakticky zkra- chovalé firmy podařilo během 10 let posunout závod do pozice významného výrobce čelisťových a kuželo- vých drtičů. V loňském roce byl nově otevřen výrobní závod v Indii, kde je podobný výrobní program jako v České republice. Relativně velký výrobní závod, číta- jící přibližně 140 zaměstnanců, je v Číně, kde vyrábí- me třídiče a drtiče a kde je opět podobný výrobní pro- gram jako v ČR. V Belgii se kromě ředitelství nachází obchodní i servisní centrum. Zákazníkům dodáváme i systémy na zajištění bezpečnosti jednotlivých zařízení, Kontakt: KEESTRACK drtiče + třídiče s.r.o. Městský park 274 CZ 537 01 Chrudim tel +420 469 622 987 www.keestrack.com www.kees.cz 33 které byly také k vidění před showroomem. Důležité je zmínit, že jsme jediná společnost na trhu v tomto odvět- ví, která má portfolio plně elektrifikované. Máme die- sel-elektrické i hybridní verze. V této oblasti jsme tedy velmi pokrokoví,“ říká Ing. Pavel Doležel. Nutno dodat, že dieselelektrický koncept předsta- vuje významnou úsporu na provozních nákladech. Fir- ma Keestrack nabízí servisní služby ve třech úrovních, kterými jsou inspekce, údržba a Excellence (tj. údržba i opravy). Zákazníci mohou využívat také dálkovou analýzu pohonných hmot, olejů, filtrů a dalších klíčo- vých údajů díky technologii „Keestrack-er“ využívající systém GPS.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=