Magazín | Stavební stroje | 2022

Studie Po těžbě vrací krajinu do kondice člověk i příroda Zdroj: Těžební unie Obnovu krajiny po těžbě si v České republice aktuálně žádá území o rozloze 58 tisíc fotbalových hřišť. Nemusí to být vždy rozsáhlé povrchové hnědouhelné lomy, obnova je potřeba i na menších plochách kamenolomů a lomů na štěrky a písky či jiné nerostné suroviny. Rekultivace je nedílnou součástí hornické činnosti a zodpovědností každého těžaře. Krajinu do kondice vrací těžební společnosti většinou technickou rekultivací. Nemusí to ale být pravidlem. V poslední době je stále častější moderní a ekologický způsob, kdy se obnova krajiny ponechá v režii přírody. Přirozená obnova krajiny, tzv. sukcese, má řadu výhod: je rychlá, stromy a rostliny snáze rostou a pohltí tak více uhlíku, má velký význam pro ochranu ohrožených druhů a zároveň ji z estetických důvodů často preferují i lidé. „K přirozené obnově krajiny se přiklání stále více odborníků, ekologů i akademiků. Mluví se o ní nejen v souvislosti s obnovou po těžbě nerostných surovin, ale například také po rozsáhlých ničivých požárech, jakým je ten letošní v Českém Švýcarsku. Německo dokonce 15% podíl sukcese při obnově krajiny uzákonilo,“ vysvětluje předseda Těžební unie Pavel Fiala nový trend, se kterým se těžaři stále častěji při plánování rekultivačních prací setkávají. Území po těžbě mají totiž své specifické vlastnosti. Těž- bou vznikají plochy s jedinečným tvarem i složením půdy, 28 které jsou ideální právě pro sukcesi. Při ní jde o to, dát v rámci obnovy krajiny prostor samotné přírodě všude tam, kde je to jen trochu možné. Sukcese by podle od- borníků mohla pomoci Česku dohnat do roku 2030 8% deficit chráněných území, který bychom měli podle ev- ropské strategie biodiverzity splnit. V Česku se nachází přes 400 km 2 území s projevy těžby – tedy přibližně 0,8 rozlohy Prahy – které je třeba obno- vit. Tato území lze opět probudit k životu dosud majo- ritně využívanou technickou rekultivací jako je rekultivace hydrická, lesnická či zemědělská, nebo dát naopak větší

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=