Magazín | Stavební stroje | 2022

Technika Sofistikované stavební a demoliční stroje i nonstop servis pro náročné projekty Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER.com, foto a video: STAVEBNISERVER.com Obchodní společnost AUSTRO Baumaschinen s centrálou v Brně a pobočkami v Praze, Ostravě i Žilině se orientuje na pro- dej stavebních strojů světoznámých značek, uznávaných širokou odbornou veřejností. Na celém území České republiky a Slovenska k nim zajišťuje také komplexní servis. S technikou od AUSTRO Baumaschinen dlouhodobě pracuje například firma AKUPI, která patří k největším jihočeským firmám v oboru zemních prací, demolic či likvidace odpadů, a v poslední době ji využila mimo jiné při realizaci prací na vodním díle Orlík. Redakce STAVEBNISERVER zjišťovala podrobnosti u vedení obou společností. zkušeností vyzdvihnout, že tyto stroje mají reálně poloviční spotřebu proti ostatním,“ vyjádřil maximální spokoje- nost Patrik Pilát, jednatel společnosti AKUPI. Z pohledu stavební redakce nezbývá než dodat, že v kon- textu současné ekonomické situace a při dnešních cenách po- honných hmot je zajímavé pozorovat, že si zákazník chválí v po- rovnánís jinoustavebnítechnikoupodobnéhoraženípoloviční spotřebu,přičemžvedeníspolečnosti,kterástrojedodala,vyčís- lilo tento benefit „pouze“ okolo 15%úspory pohonných hmot. Samozřejmězáležínakonkrétníchparametrechstavby,respek- tive nasazení stroje v terénu, nicméně je příjemné vidět, že re- Českobudějovická firma AKUPI má od AUSTRO Baumaschinen již celou řadu strojů, na které nedá dopustit. Tuto skutečnost ostatně nejlépe dokreslují následující slova: „Co se týče dodávky strojů od AUSTRO Baumaschinen, tak všechno vždy proběhlo na výbornou. Pokud mám mluvit o samotných strojích, tak kromě menších bagrů už od nich máme čtyři velké mašiny. Jednu klasickou na těžbu a dvě ‚35tuny‘. A pak ještě největší padesátitunový demoličák, což je opravdu sofistikovaně vyřešená mašina, která disponuje ramenem s dosahem 23 metrů. Musím říct, že ten oprav- du předčil naše očekávání. Z praxe můžu na základě našich 24 alita v řeči čísel může být z pohledu zákazníka ještě významně zajímavější a předčit jeho očekávání. Na klíčové vlastnosti stavební techniky i genezi spolupráce s firmou AKUPI jsme se zeptali prodejce stavebních strojů pro oblast jihozápadní Čechy za společnost Austro Baumaschinen Václava Sudy. „Celá spolupráce byla odstartována dodávkou demolič- ního speciálu KOBELCO SK400DLC. Na základě spokojenosti s tímto strojem a službami společnosti Austro následovala dodávka dalších třech velkých strojů (2x KOBELCO SK350LC a SK530LC, pozn. red.). Bylo tomu tak i na základě toho, že KOBELCO SK350 LC

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=