Magazín | Stavební stroje | 2022

Materiály a technologie Pískovna Nučničky díky lodní dopravě ušetřila Prahu osmnácti tisíc náklaďáků. Teď bude zásobovat i stavbu metra D Zdroj: České štěrkopísky spol. s r.o. Přístav s překladištěm u pískovny Nučničky na Litoměřicku za dobu tří let od začátku provozu odbavil bezmála půl mil tun štěrkopísku k expedici do pražských betonáren. Díky tomuto unikátnímu řešení se podařilo uspořit zhruba 18 tisíc náklad- ních automobilů v okolí pískovny, na dálnici D8 i v ulicích Prahy. Při započtení cesty tam a zpět jde o úsporu asi 2,2 milionu kilometrů na silnicích. Ekologické dodávky kameniva budou nyní směřovat i do betonu určeného pro výstavbu pražského metra D. Pískovna Nučničky se kvůli docházejícím zásobám připravuje na ukončení těžby v příštím roce. Přístav s překla- dištěm by však bylo možné napojit na vedlejší ložisko Počáply, v němž se v současnosti připravuje těžba. úspora CO 2 ve výši 3,4 kg. Celkově se tedy za poslední tři roky podařilo ušetřit téměř dva tisíce tun emisí. „Ředitelství vodních cest ČR vítá zájem podnikatelů o využívání environmentálně šetrného zásobování měst pomocí vodní dopravy. Aby se lodě v rámci citylogistiky uplatnily ještě více, zvyšujeme parametry Vltavské vodní cesty prohloubením plavební dráhy o 40 cm. Díky tomu každá loď uspoří dalších 12 těžkých nákladních vozidel a nevypustí se 600 tun CO 2 do ovzduší. Stále je potenciál ještě vyššího uplatnění vodní dopravy a ušetření našich silnic než doposud, protože tímto způsobem mohou být dodávány štěrkopísky i do dalších betonáren nebo naopak šetrně odvážen odpad z osídlení. Česká města i krajina si zaslouží, abychom využívali volnou kapacitu vodních cest pro zásobování staveb, bez nichž si nedokážeme předsta- vit náš život, aniž budeme zbytečně přetěžovat silniční síť,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Proto připravujeme i další projekty rozvoje ve- „Dopravní spojení mezi pískovnami a betonárnami je základní ekologický problém, s nímž se v našem jinak vel- mi šetrném těžebním oboru musíme vypořádat. V Paříži, Bruselu či ve Vídni a dalších moderních velkoměstech se kamenivo zaváží do betonáren po vodě zcela běžně. Lod- ní doprava je sice o něco pomalejší, na druhou stranu významně ulevuje přetíženým silnicím i železnicím a jde o ideální řešení z pohledu ochrany životního prostředí a dopadů na zastavěná území. Proto uvažujeme o po- dobné investici jako v Nučničkách všude tam, kde je to technicky možné,“ říká František Jampílek ml. ze společnosti České štěrkopísky , která provozuje pískovnu Nučničky. Využívání lodní dopravy z pískovny Nučničky do Pra- hy přispívá také k významnému snížení uhlíkové stopy. Podle propočtu Ředitelství vodních cest je spotřeba nafty v tomto případě oproti silniční dopravě přibližně polo- viční. Na každou přepravenou tunu štěrkopísku vychází řejných překladišť citylogistiky nebo vytvoření podmínek pro nízkoemisní a bezemisní lodě budoucnosti, které ještě více přispějí k ohleduplné dopravě a její dekarbonizaci,“ dodal. Původní překladiště v bezprostřední blízkosti pískovny fungovalo od jara roku 2019 do října roku 2020. Nové překladiště, které vybudovala těžební společnost České štěrkopísky na konci roku 2020, je v provozu od začátku roku 2021. Celkově se odtud podařilo vypravit po vodě na Prahu přes 480 tisíc tun štěrkopísku. Když k tomu připočte- me ještě 130 tisíc tun expedovaných v roce 2018 z přístavu přímo v obci Nučničky, celkové číslo vzroste na 614 tisíc tun a počet nevyužitých nákladních automobilů na 23 tisíc. Lodě putují po Labi na Vltavu a po ní míří do širšího centra hlavního města. Jedna z nich uveze téměř tisíc tun kameniva, které by jinak bylo třeba přepravit pomocí až 40 nákladních vozidel. Pískovna napojená na říční dopravu reprezentuje prvek moderní city logistiky, který splňuje nej- náročnější požadavky na ekologii a udržitelný rozvoj. V pískovně Nučničky v současnosti probíhá dotěžování zbývajících zásob a zároveň postupná rekultivace. Že jde již nyní o ekologicky hodnotné území, o tom svědčí i několik desítek břehulí říční, které se do pískovny nastěhovaly v loň- ském roce a pravděpodobně se v řádu týdnů objeví i letos. Pískovna Nučničky zásobuje klíčové říční betonárny v Praze, které jako jediné dokážou efektivně zásobovat stav- by v centru města. Významná je však i pro řadu odběratelů v Ústeckém kraji, například výrobce pro betonových dlažeb a betonových směsí. Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem štěrkopísků a stavebního kamene. Z předběžných prognóz vyplývá, do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kame- ne přitom v poslední dekádě každoročně roste a s ohle- dem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat. www.ceske-sterkopisky.cz 21

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=