Magazín | Stavební stroje | 2022

Materiály a technologie Pískovna Velká Černoc krmí „hladovou“ karlovarskou dálnici nedostatkovým hrubým kamenivem Zdroj: České štěrkopísky spol. s r.o. Současné zvýšené tempo budování dálniční sítě se projevuje i na intenzivnější těžbě stavebních materiálů. Pískovna Velká Černoc na Lounsku v posledních letech kvůli výstavbě nových úseků dálnice D6 zvyšuje produkci písku a přírodního kame- niva, klíčových surovin do betonu. Takzvaná „karlovarská“ se jen za poslední 4 roky rozšířila o více než 15 km a dalších více než 20 km by mělo přijít na řadu letos. Velká Černoc je přitom pro dálnici přirozeným dodavatelem díky své poloze – od jejího nejbližšího bodu leží pouhých 10 km a v dobré zásobovací vzdálenosti má i betonárny na Žatecku a Rakovnicku. Protože v oblasti není k dispozici alternativní zdroj zejména hrubého kameniva, pískovna musela na kýžený rozvoj infra- struktury zareagovat navýšením těžby asi o 20 %. téměř vymizela z přírodního prostředí. V posledních letech však zažívá pozoruhodnou renesanci právě díky pískovnám, v nichž nalézá vhodné útočiště s dostatkem vláhy i dostateč- ně vysokými a měkkými břehy. Štěrkopísek z pískoven patří vedle stavebního kamene z kamenolomůmezi základní stavební surovina. Česká geolo- gická služba přitom již několik let varuje před hrozícím nedo- statkem těchtomateriálů. Z předběžných prognóz vyplývá, do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kamene v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do do- pravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat. Pro představu: Uvádí se, že kilometr nové dálnice spolyká až 50 tisíc tun kameniva. www.ceske-sterkopisky.cz V roce 2020 silničáři dokončili 10 kilometrů mezi Novým Strašecím a Krušovicemi, vloni pětikilometrový obchvat Lubence a v tomto roce pracují na 6,5 kilometru dlouhé pře- ložce u Krupé. Ještě letos by měli navíc začít stavět dva nové úseky v blízkosti Hořesedel a Hořoviček, dohromady dalších 14,5 km. Celkově jde o téměř 36 km nové dálnice, zahrnují- cích desítky mostů a dalších betonových objektů vyžadujících značné množství kameniva. „V tomto období máme kvůli dálnici D6 nadprůměrnou produkci, s výjimkou o něco slabšího loňského roku, kdy se stavěl jenom jeden úsek. Letos však naopak očekáváme rekordní expedici blížící se povolenému limitu, protože stavět by se měly úseky tři, a do následujícího roku nám padne na- víc ještě dlouhý dvanáctikilometrový úsek mezi Petrohradem a Lubencem. Obecně lze konstatovat, že průměrně nám za poslední roky výstavba dálnice D6 navyšuje produkci zhruba o 20 %,“ prozrazuje Martin Šindelář, vedoucí pískov- ny Velká Černoc ze společnosti České štěrkopísky . „V tomto ohledu se nám zúročuje nedávná investice do modernizace technologického parku. Díky novým třídičkám a nakladačům pracujeme efektivněji a dokážeme flexibilně reagovat na zvýšení poptávky. Naštěstí ložisko Velká Černoc disponuje i dostatečnými zásobami nedostatkových hrubých frakcí vhodných do betonu,“ dodává. Pískovna Velká Černoc prochází průběžnou rekultivací – vytěžený prostor těžaři ihned vracejí zpět přírodě. Vloni osa- dili 15 tisíc sazenic borovice na ploše jednoho hektaru a letos se ukázalo, že výsadba byla úspěšná. Zimu přežilo 98 % všech sazenic! V rámci rekultivace vznikly i retenční nádrže a umě- lý potůček pro zavlažování rostlin a napojení zvěře. Důvod tohoto opatření tkví v lokálním reliéfu – těžba probíhá na kopci, kde hrozí v případě sucha nedostatek vody. Díky retenční nádrži a zachovalým vysokým břehům si pískovnu již před lety vyhlédly břehule říční. Letos zde zahníz- dily a vytvořily charakteristické nory v břehových stěnách již na začátku května. Nejmenší česká vlaštovka po regulaci řek 16

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=