Magazín | Stavební stroje | 2022

Oblasti využití: •• Rekonstrukce silnic a mostů •• Opravy pilířů a sloupů •• Rekonstrukce elektráren •• Sanace budov •• Sanace mostů •• Sanace parkovacích domů •• Sanace přehrad a přelivů Automatizace hydrodemoličních robotů umožňuje ope- rátorům snadno provádět selektivní i neselektivní odstra- ňování. Selektivní odstranění obnáší odstranění pouze poškozeného betonu vysokotlakým proudem vody. Rozbitý beton je následně vypláchnut a odsán tak, aby byl zanechán čistý povrch, připravený pro další práce. Neselektivní odstranění (hydrofrézování) je prefe- rovanou metodou, když je třeba odstranit beton do předem stanovené hloubky, nezávisle na kvalitě betonu. Bez ohledu na to, jaká varianta bude zvolena, vysokotlaký vodní paprsek vytvoří drsný povrch optimální pro lepení no- vého betonu bez vzniku mikrotrhlin nebo poškození zbývající struktury. Zároveň je zanechána neporušená výztuž, očištěná od rzi a koroze. Výhody hydrodemolice: •• Nákladově a časově efektivní. •• Rovnoměrné odstraňování betonu. •• Zanechaný povrch je drsný a ideální pro při- lnutí nového betonu. •• Minimalizuje znečištění okolí prachem a hlu- kem. •• Vhodné i do nepřetržitých provozů. •• Přístup do stísněných prostor i do extrémních terénů. •• Nedochází k poškození armatury a ke vzniku mikrotrhlin. •• Vyloučení vibrací na okolní konstrukce. Vedení společnosti HDR SERVIS, s.r.o. velmi těší, že si tato nová technologie buduje své pevné místo na trhu, přičemž je u zadavatelů stále oblíbenější a využívanější. Zároveň věří, že do budoucna bude hydrodemolice běžně využívanou meto- dou tak, jak je tomu u našich západních sousedů. www.hdrservis.cz 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=