Magazín | Pozemní stavby | 2021

Způsoby instalace Vedení kabelů v budově musí vždy respektovat cel- kovou koncepci budovy. Za nezbytně nutné pro celko- vé rozvedení kabelů po dřevěných konstrukčních prv- cích lze přitom požadovat tyto způsoby vedení kabelů: •• po straně nosníku v podélném směru (obr. 2); •• pod nosníkem v podélném směru (obr. 3); •• svisle nebo šikmo po nosníku (obr. 4 a 7); •• pod nosníkem v příčném směru (obr. 5). Po stanovení způsobu vedení kabelů, jejich objemu a hmotnosti lze tedy následně u OBO zvolit již bez pro- blémů optimální provedení souvisejícího kabelového úložného systému a způsob jeho upevnění k dřevěné- mu stavebnímu dílu. Z hlediska možného popálení dřeva je nejdůležitějším prvkem celého řešení použitý spojovací šroub do dřeva. Jeho mechanické vlastnosti při vysokých požárních teplotách často omezují přípustné zatížení jím fixovaných kabelových tras, takže nemusí být vždy reálné využít maximální přípustné zátě- žové parametry kovového kabelového nosného systému, do- sažené při montáži na nehořlavých stavebních materiálech, jakými jsou nosný beton nebo cihelné zdivo. Při instalaci na dřevo je proto někdy potřeba zmenšit maximální povolenou rozteč podpěrných konstrukcí a v některých případech kro- mě toho ještě instalovat mezi nosný prvek kabelového nos- ného systému, např. výložník, a dřevěný stavební díl proti- požární desku (obr. 6) chránící na jedné straně dřevěný povrch před účinky ohně a na straně druhé rozdělující mechanické zatížení vyvozené kabelovou trasou do větší plochy. Při požáru nemůže díky tomu připevňovaný díl nepřípustně tlačit do spáleného dřeva. Společnost OBO Bettermann nabízí pro montáž ka- belových tras s integrovaným zachováním funkčnosti dle ČSN 73 0895 do stavby již mnoho let celou paletu 13 Obr. 2: Kabelový žlab RKSM60 na boční straně nosníku Obr. 6: Oddělení dřevěných nosníků a kabelových tras protipožárními deskami Obr. 5: Podvěs s kabelovým žlabem SKS60 pod nosníkem v příčném směru Obr. 7: Krabice FireBox T s funkčností podle ČSN 73 0895 ve stoupací trase vést spolehlivě i po hořlavých dřevěných stavebních konstrukcích. v praxi ověřených bezpečných řešení. Díky trvalému rozšiřování této nabídky lze nyní trasy značky OBO

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=