Magazín | Pozemní stavby | 2021

Materiály a technologie Funkční trasy OBO Bettermann na dřevě Text: Ing. Jiří Burant, OBO BETTERMANN s.r.o. Požadavky na zachování funkčnosti elektrických zařízení podle ČSN 73 0895 se dotýkají mnoha staveb, včetně budov vystavěných částečně nebo zcela ze dřeva. Pro své pozitivní vlastnosti zažívá dřevo svou renezan- ci jako stavební materiál. Představuje obnovitelný zdroj materiálu, do staveb přináší příjemné vnitřní klima a je lehčí než železobeton. Díky tomu je v současnosti jedním ze stále častěji využívaných hořlavých stavebních materiá- lů, který se přitom ale díky svým specifickým vlastnostem chová v případě požáru relativně příznivě i přesto, že požární ochrana a dřevěné stavební konstrukce nejdou zdánlivě vůbec dohromady. Dřevo za požáru Na povrchu nechráněného dřeva přivráceného k ohni se při vysokých požárních teplotách vytváří zuhelnatěná vrstva, chránící dřevěnou strukturu pod ní před dalším přísunem kyslíku, a tudíž i před dalším spalováním. Chráněný zbytkový nosný průřez dřevěného dílu (obr. 1) lze vypočítat na základě údajů ze všeobecně platných sta- vebních předpisů, což umožňuje spolehlivé dimenzování dřevěných nosných dílů i součástí použitých k bezpečné- mu upevnění navazujících dílů nebo systémů. Požadova- 12 Obr. 3: Přímá fixace kabelů pod nosníkem v podélném směru Obr. 4: Stoupací trasa včetně odlehčení tahu kabelů Obr. 1: Dřevěný nosník po působení požárních teplot cca 30 minut ná doba požární odolnosti bývá v těchto případech 30 nebo max. 60 minut a za vhodné dřevěné nosné prvky k instalaci elektrického kabelového systému s funkční integritou lze považovat obvodové a vnitřní stěny, stropy, podpěry i nosníky z masivního dřeva. Provýšeuvedenéparametrydřevěnýchstavebníchkon- strukcí a vybrané kabelové nosné konstrukce s funkčností dle ČSN 73 0895 značky OBO bylo provedeno v autorizo- vané požární laboratoři PAVUS a.s. posouzení vhodných způsobů jejich vzájemného mechanického propojení, díky čemuž dnes může společnost OBO Bettermann nabídnout spolehlivé montážní způsoby na dřevěné sta- vební konstrukce pro celou paletu vybraných kabelových tras s integrovanou funkčností při požáru. Bezpečná montáž na dřevěné stavební díly nechráně- né před požárem se v těchto případech provádí speciál- ně testovanými šrouby k uložení do dřeva, pro které je k dispozici všeobecně platné evropské technické posou- zení (ETA). Jedná se tedy o kvalitní řešení spolehlivého upevnění kabelových tras s funkční integritou na dřevěné stavební konstrukce.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=