Magazín | Pozemní stavby | 2021

Materiály a technologie ELKOV energy – specialista na fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice Zdroj: ELKOV elektro a.s., divize ELKOV energy Fotovoltaika je alternativní metoda výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vyžaduje minimální údržbu a zároveň posky- tuje jeden z nejčistších druhů energie, kterou je člověk schopen vyrobit. Využívání fotovoltaiky se postupem času stává standardem při návrhu a realizaci nových staveb. Představuje také jednu z možností, jak snížit provozní náklady firem. Šetří nejen peněženky svých majitelů, ale i životní prostředí. ze solárních panelů je přímo spotřebována v objektu nebo akumulována v bateriích a následně využita. Fo- tovoltaický systém je vhodný pro rodinné domy s vyšší spotřebou elektrické energie. Hodí se i do průmyslo- vých objektů, ve kterých zajišťuje plnohodnotný přísun energie během největší spotřeby přes den, při výpad- cích sítě nebo jen k provozu klimatizace. Pro specifické potřeby se využívá ostrovní systém, který je vhodný v případě, kdy je napojení na distribuční síť příliš nákladné, anebo není k dispozici vůbec. Sluneční záření může být využito i pro ohřev vody. Po- mocí solárních panelů a střídače systém reguluje energii. Vyhodnocuje, zda bude využita ze slunce nebo z dis- ELKOV elektro se během svého rozvoje stal důležitým hráčem na poli elektromateriálu a svítidel. Proto bylo jen otázkou času, kdy se vrhne do nové, tolik neprobá- dané oblasti. V roce 2015 byla založena divize ELKOV energy, která se zabývá velkoobchodním prodejem fotovoltaických komponentů a dobíjecích stanic pro elektromobily. Tato divize nabízí sortiment pro veškerá řešení fotovoltaických systémů. Mezi nejvýraznější trendy posledních let patří sna- ha o udržitelnost a alespoň částečnou nezávislost na distribučních sítích. Právě tu dokáže zaručit hybridní fotovoltaický systém za pomoci panelů, baterií, střídačů a dalšího příslušenství. Generovaná elektrická energie 10 tribuční sítě, a to na základě množství slunečního svitu a teploty vody. Chytrý solární systém nabízí kromě ekolo- gických výhod i ekonomické benefity, neboť šetří náklady. Fotovoltaika je rychle se rozvíjející, perspektivní obor, který se s rostoucím množstvím nových techno- logií, možnostmi výroby i celkovým uplatněním stává ideálním řešením pro tisíce domácností a firem. Ten- to trend podporují i státní dotace určené pro rodinné domy a neustále se snižující náklady, především v pří- padě solárních modulů, jejichž cena se za 15 let snížila dokonce několikanásobně. Celkový rozvoj následně přináší ještě více možností navázaných na aktuální trendy, například malé domácí ostrovní sestavy, solární

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=