Magazín | Pozemní stavby | 2020

tem. Chceme poznat jeho potřeby, představy a možnosti. Následně vzniknou první studie, které dále upravujeme.“ Pokud to klient požaduje, zajišťuje EvoHouse i staveb- ní řízení. Od okamžiku zahájení jednání až po nastěhování tak v mnoha případech neuplyne ani rok. Na závěr David Papuga stručně popisuje cestu k novému domovu: „Fáze projektu trvá asi dva měsíce. Poté je pomyslný míček na straně stavebního úřadu, což podle našich zkušeností trvá od tří do šesti měsíců. Samotná výstavba pak zabere 1-6 měsíců. Záleží na tom, v jaké fázi si klient chce vše přebrat. Ta horní hranice platí pro požadavek: připravit k nastěhování.“ www.evohouse.cz nost systému pro klid svůj i klientův dokumentujeme a provádíme testy na těsnost obálky domu.“ Hrubá stavba do tří dnů Samotná hrubá stavba trvá obvykle dva až tři dny – a to včetně konstrukce střechy a instalace střešní fólie. Tím je eliminováno riziko vlhkosti a mohou v kli- du probíhat další práce. „Za rychlostí výstavby stojí fakt, že panely připravujeme dopředu v halách. To má mimo jiné vliv i na kvalitu. Je jasné, že montáž v dobře uzpůsobených prostorách může být daleko pečlivější, než pokud se vše montuje přímo na stavbě.“ Katalog? Raději přímo na míru „Dá se říct, že klient si dům kreslí sám prostřednictvím šikovných rukou projektantů.“ Jde samozřejmě o nadsáz- ku, dobře ale vystihuje vztah mezi investorem a dodava- telem. „Základem je pro nás důkladné seznámení s klien- 17 3 Logomanuál:EvoHouse Základní varianta: vodorovná Základnívarianta loga jevodorovná. Jednáseonejvyváženějšíverzi loga,vekteré jsoupísmo isymbolpodobněvýrazné.Tatovarianta jevhodnánapříkladprohlavičkučipatičkuwebu, dozáhlavíhlavičkovéhopapíru,napropiskyči jinámístasomezenýmprostoremnavýšku. Kvalitu dělají detaily „Námi používané KVH hranoly mají kontrolovanou kvalitu a jasný původ od lokálních českých dodavatelů. Veškeré použité řezivo je zpracováno pomocí moderních technologií, vysušeno na 15 % pro udržení tvarové stálos- ti a poté ohoblováno.“ Promyšlený výběr materiálů s dů- razem na kvalitu platí taktéž pro izolační systémy odebí- rané od prověřených dodavatelů s tradicí. Značkové jsou rovněž použité spojovací prvky a další komponenty. Jen kvalitní materiály ale samy o sobě nestačí. Stej- ně důležité je i provedení, což potvrzují i slova ma- jitele: „Špatně odvedené řemeslo umí celou stavbu znehodnotit – dvojnásob to platí pro ty práce, které po finálních úpravách nejsou vidět. Pečlivě dbáme na všechny detaily a na prvním místě bych zmínil pa- rozábrany. Tady se nesmí nic podcenit. Proto funkč-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=