Magazín | Pozemní stavby | 2020

Tel: +420 233 374 542 +420 233 370 035 ASTA spol. s r.o. - Milady Horákové 28 - 170 00 Praha 7 info@asta-geda.cz - www.asta-geda.cz Přednosti mluví za sebe GEDAMINI / MAXI GEDA LIFT GEDA 300 Z GEDA SHOZY GEDA 500 Z/ZP Vyrobeno v Německu S 80% součástí a dílů vyrobených ve vlastní výrobě tak GEDA dokáže plynule zavádět změny jednotlivých dílů dle nových norem a předpisů Od výtahů s nosností 60kg pro řemeslníky až do výtahů pro osoby a náklad s nosností do 400tun a do pracovní výšky 400m Rozsáhlé spektrum výroby Nejmodernější technologie výroby včetně robotů Průběžné investice do nejnověších technologií výro- by umožňují efektivní a konkurence schopnou výrobu vhodných řešení pro jednotlivé výtahy firmy GEDA Fax: +420 233 375 386 Mobil: +420 602 296 775 +420 603 460 324 Tel: +420 233 374 542 +420 233 370 035 ASTA spol. s r.o. - Milady Horákové 28 - 170 00 Praha 7 info@asta-geda.cz - www.asta-geda.cz Přednosti mluví za sebe GEDAMINI / MAXI GEDA LIFT GEDA 300 Z GEDA SHOZY GEDA 500 Z/ZP Vyrobeno v Německu S 80% součástí a dílů vyrobených ve vlastní výrobě tak GEDA dokáže plynule zavádět změny jednotlivých dílů dle nových norem a předpisů Od výtahů s nosností 60kg pro řemeslníky až do výtahů pro osoby a náklad s nosností do 400tun a do pracovní výšky 400m Rozsáhlé spektrum výroby Nejmodernější technologie výroby včetně robotů Průběžné investice do nejnověších technologií výro- by umožňují efektivní a konkurence schopnou výrobu vhodných řešení pro jednotlivé výtahy firmy GEDA Fax: +420 233 375 386 Mobil: +420 602 296 775 +420 603 460 324 Tel: +420 233 374 542 +420 233 370 035 ASTA spol. s r.o. - Milady Horákové 28 - 170 00 Praha 7 info@asta-geda.cz - www.asta-geda.cz Přednosti mluví za sebe GEDAMINI / MAXI GEDA LIFT GEDA 300 Z GEDA SHOZY GEDA 500 Z/ZP Vyrobeno v Německu S 80% součástí a dílů vyrobených ve vl stní výrobě tak GEDA dokáže plynule zavádět změny jednotlivých dílů dle nových norem a předpisů Od výtahů s nosností 60kg pro řemeslníky až do výtahů pro osoby a náklad s nosností do 400tun a do pracovní výšky 400m Rozsáhlé spektrum výroby Nejmodernější technologie výroby včetně robotů Průběžné investice do nejnověších technologií výro- by umožňují efektivní a konkurence schopnou výrobu vhodných řešení pro jednotlivé výtahy firmy GEDA Fax: +420 233 375 386 Mobil: +420 602 296 775 +420 603 460 324 Tel: +420 233 374 542 +420 233 370 035 ASTA spol. s r.o. - M il ady Horákové 28 - 170 0 0 Praha 7 info@asta-geda.cz - www.asta-geda.cz Přednosti ml ví za sebe GEDAMINI / MAXI GEDA LIFT GEDA 300 Z GEDA SHOZY GEDA 500 Z/ZP Vyrobeno v Německu S 80% součástí a dílů vyrobených ve vlastní výrobě tak GEDA dokáže plynule zavádět změny jednotlivých dílů dle nových norem a předpisů Od výtahů s nosností 60kg pro řemeslníky až do výtahů pro osoby a náklad s nosností do 400tun a do pracovní výšky 400m Rozsáhlé spektrum výr by Nejmodernější technologie výroby včetně robotů Průběžné investice do nejnověších technologií výro- by umožňují efektivní a konkurence schopnou výrobu vhodných řeš e ní pro jednotlivé výta hy firmy GEDA Fax: +420 233 375 386 Mobil: +420 602 296 775 +420 603 460 324 Tel: +420 233 374 542 +420 233 370 035 ASTA spol. s r.o. - M il ady Horákové 28 - 170 0 0 Praha 7 info@asta-geda.cz - www.asta-geda.cz Přednosti mluví za sebe GEDAMINI / MAXI GEDA LIFT GEDA 300 Z GEDA SHOZY GEDA 500 Z/ZP Vyrobeno v Německu S 80% součástí a dílů vyrobených ve vlastní výrobě tak GEDA dokáže plynule zavádět změny jednotlivých dílů dle nových norem a předpisů Od výtahů s no ností 60kg pro řemeslníky až do výtahů pro osoby a náklad s nosností do 400tun a do pracovní výšky 400m Rozsáhlé spektrum výroby N jmodernější technologie výroby včetně robotů Průběžné investice do nejnověších technologií výro- by umožňují e f ektivní a konkurence schopnou výrobu vhodných řešení pro jednotlivé výtahy firmy GEDA Fax: 23 375 86 Mobil: +420 602 296 7 75 +420 603 460 324 Tel: +420 233 374 542 +420 233 370 035 ASTA spol. s r.o. - M il ady Horákové 28 - 170 0 0 Praha 7 info@asta-geda.cz - www.asta-geda.cz Přednosti mluví za sebe GEDAMINI / MAXI GEDA LIFT GEDA 300 Z GEDA SHOZY GEDA 500 Z/ZP Vyrobeno v Německu S 80% součástí a dílů vyrobených ve vlastní výrobě tak GEDA dokáže plynule zavádět změny jednotlivých dílů dle nových norem a předpisů Od výtahů s nosností 60kg pro řemeslníky až do výtahů pro osoby a náklad s nosností do 400tun a do pracovní výšky 400m Rozsáhlé spektrum výroby Nejmodernější technologie výroby včetně robotů Průběžné inv e stice do nejnověších technologií výro- by umožňují efektivní a k nkurence schopnou výrobu vhodných řešen í pro jednotlivé výtah y firmy GEDA Fax: 23 375 86 Mobil: +420 602 296 775 +420 603 460 324 ASTA s pol. s r.o. - Mila dy info@asta-geda.cz - w w Přednosti m GEDAMINI / MAXI Vyrobeno v N S 80% součástí a GEDA dokáže plynu nových norem a pře Od výtahů s nosností osoby a náklad s no 400m Rozsáhlé spe Nejmodernějš včetně robotů Průběžné invest ice d b y umožňují efek tivní v hodných řešen í pro Tel: +420 233 374 542 0 035 ASTA spol. s r.o - M il ady Horákové 28 - 170 0 0 Praha 7 info@asta-geda.cz - www.asta-geda.cz řednosti mluví za sebe GEDAMINI / MAXI GEDA LIFT GEDA 300 Z GEDA SHOZY GEDA 500 Z/ZP Vyrobeno v Německu S 80% součástí a dílů vyrobených ve vlastní výrobě tak GEDA dokáže plynule zavádět změny jednotlivých dílů dle nových nor m a předpisů Od výtahů s nosností 60 g pr řemeslníky až do výtahů pro osoby a náklad s n sností do 400tun a do pracovní výšky 400m R zsáhlé spektrum výroby Nejmodernější technologie výroby včetně robotů Průběžné inv stice do nej ověší h technol gií výro- by umožňují efektivní a konkurence schopnou výrobu vhodných řešení pro jednotlivé výtahy firmy GEDA Fax: +420 233 375 3 86 Mobil: +420 602 296 775 3 460 324

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=