Magazín | Stavby, TZB | 2020

Technika Specifika a limity elektrického pohonu manipulační techniky při nízkých teplotách Foto: fgFORTE s.r.o. Elektrický pohon, napájený trakčními bateriemi, se v oblasti manipulační techniky těší vzrůstající oblibě. Jeho provoz je bezemisní, tichý a ekonomický, což jsou parametry, na které se v dnešní době klade čím dál větší důraz a to zejména v oblastech se zvýšenými nároky na hygienu a ekologii. Takovými místy bývají velmi často i chladírenské a mrazírenské sklady, kde se technika neustále pohybuje v nízkých teplotách. O specifikách a zásadách používání a údržby bateriového pohonu v těchto místech jsme vedli rozhovor s Ing. Pavlem Fišerem, jednatelem společnosti fgFORTE s.r.o., která se speci- alizuje na dodávky průmyslových akumulátorů. Velké množství skladů funguje jako chla- dírenské či mrazírenské provozy s nízkými teplotami. Doporučujete pro manipulační techniku v těchto místech nějaké specifické typy baterií? V manipulační technice obecně se používají převážně olo- věné baterie, a to s tekutým elektrolytem (kyselina sírová), méně často gelové a ve výjimečných případech u menších strojů s technologií AGM. V poslední době se stále častěji objevují i baterie lithiové. Ve všech případech se jedná o elektrochemické články nebo bloky, ze kterých je baterie sestavena. Využívají vratný proces, kdy při nabíjení dochází chemickou reakcí ke vzniku elektrické energie a při provozu je proces opačný. Vše se dá popsat chemickou rovnicí jak pro nabíjení, tak i pro vybíjení. Tak jako u všech chemických reakcí má na její průběh výrazný vliv teplota (zvyšováním teploty se reakce urychluje, snižováním zpomaluje). To má samozřejmě vliv i na množství akumulované elektrické energie v baterii. Neustále se staví nová logistická centra, na- růstá množství přepravovaného zboží a jsou potřeba další skladovací prostory. Umíte firmám poradit, jak zefektivnit manipulaci či skladové operace? Domníváme se, že zvýšení efektivity manipulace, sklado- vání a skladových operací spočívá zejména v optimalizaci logistických procesů, a že využití správné manipulační tech- niky je jen jednou z jejich klíčových součástí. Naše společ- nost se optimalizací logistických operací přímo nezabývá, nicméně díky účasti v řadě projektů víme, že pečlivá ana- lýza, správné plánování, a případná simulace provozních podmínek, vede k zásadním úsporám nákladů a zvýšení vnitřní efektivity. Pokud chceme, jako výrobce průmys- lových baterií, zmínit konkrétní tip, rozhodně bych dopo- ručil uživatelům manipulační techniky zajímat se o nové technologie, jako jsou lithiové baterie. Jejich používání má významný provozní komfort a v delším časovém horizontu přináší významné úspory nákladů. 34 Mezní hodnoty provozních teplot jsou vždy uvedeny v technických listech konkrétních baterií, ale obecně lze uvést teplotu od -10 do +45 °C. V závislosti na okolní teplotě se samozřejmě mění i kapacita (výdrž) baterie při provozu a také záleží na tom, jaká je teplota vlastní baterie. Okolní teplota může být např. -10 °C, ale vzhledem k tomu, že je vozík v provozu (baterie se odběrem proudu zahřívá), snese daleko nižší okolní teplotu. Problém by mohl nastat, pokud by byl vozík v těchto podmínkách delší dobu odstavený. Na tuto otázku lze tedy odpovědět, že se speciální typy olověných baterií nepoužívají, protože teplotní omezení při nízkých teplotách jsou dány vlastnostmi elektrolytu (bodem tuhnutí). Tím je ve všech případech u olověných baterií ky- selina sírová. Během provozu v chladu tedy baterie nejsou bezprostředně ohroženy. Čeho se dále vyvarovat, aby se co nejlépe zachovaly jejich parametry? Jak už bylo uvedeno, při provozu není nutné baterie vy- hřívat, protože je velmi nepravděpodobné, aby jejich teplota poklesla k mínusovým hodnotám. Samozřejmě záleží na tom, jak intenzivně je používána. S tím souvisí i organizač- ní záležitosti ohledně používání vozíků. Není vhodné, aby v době mimo provoz parkovaly v mrazivémprostření, když to není nutné. Tuto skutečnost je vhodné vysledovat a vyhod- notit, aby byly pro baterii vytvořeny co nejlepší podmínky. Pokud by se teplota baterie pohybovala v příliš nízkých hodnotách, mělo by to vliv na její kapacitu (výdrž). Všechny parametry baterií jsou v technických listech většinou uváděny pro teplotu 24 °C. Jiná situace nastává v případech, kdy se baterie ve vozíku vyměňují (jedna je v provozu a druhá se souběžně nabíjí). Po nabití by baterie neměla být uložena v prostředí mimo uvedené teplotní limity. Pro úplnost dodávám, že teplotní limity (-10 až +45 °C) jsou platné pro plně nabitou baterii.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=