Magazín | Stavby, TZB | 2020

STAVEBNISERVER.com/MAGAZÍN Ročník 8 – číslo 4/2019 Vychází ctyřikrát ročně Cena jednotlivého vydání 75 Kč Roční předplatné 290 Kč Ediční plán: Číslo 1 – jaro Pozemní a  inženýrské stavby | Materiály | Technologie | Technika Číslo – 2 léto Vodohospodářské a inženýrské stavby | Beton | Zakládání staveb | Stavební a komunální technika Číslo – 3 podzim Dopravní a mostní stavby | Mestská doprava| Težba a lomy | Stavební a těžební technika Číslo – 4 zima Stavby | Energetika | Brownfield | TZB | Materiály a technologie | Užitkové vozy Vydavatel SebiCom s.r.o. Sídlo: Podvesná IV/1376, Zlín 76001 Kancelář: Sokolská 5369, Zlín 76001 IČ: 27862691 OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 65013 E-mail: info@stavebniserver.com Internet: www.stavebniserver.com Redakce Šéfredaktor: Ondřej Štepán tel.: (+420) 602 608 444 e-mail :stepan@stavebniserver.com projektový manažer: BcA. Radek Sobotka tel.: (+420) 775 985 040 e-mail: sobotka@stavebniserver.com Asistentka: Petra Štepánová e-mail :info@stavebniserver.com Redakční rada PhDr.Alois Surynek, Ph.D., Ing.Filip Bušina, Ph.D., MBA, JUDr.Daniel Telecký, Ph.D., Ing.Martin Šikýr, Ph.D., Doc.Ing.Otakar Nemec, CSc. Předplatné pro ČR a SR Roční předplatné je možné objednat na e-mailové adrese info@stavebniserver.com Stačí poslat požadavek s názvem firmy. Roční predplatné 290 Kč, 12 € © Stavebniserver.com/Magazín All rights reserved, všechna práva vyhrazena SebiCom s.r.o. Magazín je zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Odběratelé a členové ČKAIT získají 1 kredit, taktéž autoři článků, členové ČKAIT, získají 1 kredit. Způsoby šíření Zdarma na seminářích a konferencích s tématikou stavebnictví, výstavách a veletrzích, investorům ze soukromé i státní sféry, velkoobchodům, inzerentům, projekčním a architektonickým kancelářím, stavebním a výrobním firmám z oblasti stavebnictví. Registrační číslo MK ČR E 20742 Mezinárodní standardní číslo ISSN 1805-3998 (Print) ISSN 1804-7327 (Online) Odborné posouzení Obsah magazínu/Stavebniserver.com je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu magazínu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externích autorů a za obsah zveřejněných dopisů a zpráv. Vážení čtenáři, právě jste otevřeli čerstvé vydání našeho magazínu, které je zaměřené především na oblast technických zařízení budov, energetiku a přidružené obory. Přestože tomu zatím letošní zima příliš nenasvědčuje a nenasvědčují tomu ani neustálá varování ekologů o dlouhodobém nárůstu globálních teplot, budou mít obory, jako je úspor- né vytápění, alternativní získávání nebo rekuperace energií, stále větší význam. Primární snahou investorů ve stavebnictví je samozřejmě dosažení co nejnižších finančních výdajů na samotnou stavbu, ale pochopitelně chtějí mít i výhled na dlou- hodobě nízké provozní náklady spojené s chodem nemovitosti. Docílit trvale ekono- mického provozu, zvláště s ohledem na neustále vzrůstající ceny energií, je dnes bez moderních technologií téměř nemožné. V dnešní době už ale nelze hovořit pouze v řeči čísel. Na začátku úvodníku jsem zmínil ekology a vůbec jsem to nemyslel pejorativně, ba naopak, sám jsem velkým příznivcem k přírodě šetrným metodám, ovšem, a nyní si dovolím parafrázovat Jaroslava Haška, v mezích rozumného pokroku. Z mého pohledu, tedy pohledu drobného investora je logické, že když si chci postavit dům, který má sloužit i mým dětem, tak mám zájem na tom, abych stavbou co nejméně zatěžoval životní prostředí, ve kterém budou žít i mí potomci a další generace. A právě neustálý vývoj v oblasti TZB přináší, nebo by se o to měl přinej- menším snažit, nejen finančně, ale také ekologicky přívětivá řešení. Nejedná se samozřejmě pouze o inovace v oblasti hardware, ale vše jde ruku v ruce s vylepšováním softwarových nástrojů pro projektanty a inženýry. O pokroku v oblasti programového vybavení si v tomto vydání můžete přečíst hned tři články. První článek popisuje možnosti zapojení výrobce materiálů, v tomto případě společnosti Wienerberger, do procesu BIM projektování. Firma Zeppelin CZ zase pro navrhování svých kogeneračních jednotek Caterpillar používá revoluční software s 3D vizualizací, o kterém píšeme v dalším textu. Třetí a neméně zajímavý článek ukazuje, jak lze pomocí mobilní aplikace HyTools, vyvinuté společností IMI Hydronic Engineering, usnadnit hydraulické výpočty pro otopné, chladicí a solární systémy. Přeji Vám příjemné a inspirativní zimní čtení. BcA. Radek Sobotka projektový manažer sobotka@stavebniserver.com KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2020 PARTNEŘI: 03 Tiráž / Editorial

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=