Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Demolice a přestavba: budoucnost patří drtičům MB Crusher Zdroj: MB Crusher Stavebnictví má silný dopad na životní prostředí. Spotřebovává přírodní zdroje, produkuje odpad a také znečišťuje životní prostředí. Jedná se o stále rostoucí odvětví v důsledku zvyšující se poptávky po infrastruktuře a bydlení, které rovněž vyvolává obavy o udržitelnost. Použití čelisťové drticí lžíce MB Crusher na staveništi mění pro firmy pravidla hry: nejenže odpadají cesty na skládky, ale snižují se náklady na dopravu a šetří se přírodní zdroje. Drcené a recyklované materiály jsou často levnější a udržitelnější, než čerstvě vytěžené materiály, což může firmám ušetřit peníze a zároveň prospět životnímu prostředí. Je tedy celkem snadné pochopit, proč se používání drticí lžíce MB Crusher stává v průmyslu velmi populární, a to i díky různým modelům vhodným pro všechny typy a modely provozních strojů, od minirypadel až po těžká rypadla, smykem řízené nakladače a rypadlo-nakladače, jako je například JCB 4CX od společnosti z České republiky. Instalací drticí lžíce MB-L160 na rypadlo- -nakladač se podařilo vytvořit skutečně kompaktní a všestranné recyklační centrum. Nejenže tedy ušetří peníze, ale také na tom vydělají. Všestrannost zařízení MB Crusher umožňuje jeho použití na různých demoličních a stavebních projektech: od malých prací v obytných oblastech až po rozsáhlé projekty infrastruktury. Proto je vyvíjeno velké úsilí o snížení jeho dopadu na životní prostředí: zde přichází na řadu společnost MB Crusher. Použití čelisťového drtiče MB Crusher k recyklaci suti a její přeměně na znovu použitelné materiály je rychlý a snadný způsob, jak řešit otázku udržitelnosti. Drticí lžíce MB je přídavné zařízení, které umožňuje stavebním strojům drtit a recyklovat beton a další stavební odpad přímo na staveništi. Při demolici budovy nebo stavby se suť a trosky obvykle odvážejí na skládku: pomocí drticí lžíce se však suť rozdrtí a recykluje na nové materiály. Nic se nevyhazuje! A právě tak to udělala jedna ukrajinská společnost, která na bagr JCB 220 nainstalovala čelisťový drtič BF80.3 S4, aby podrtila suť z demolic na užitečný materiál pro podloží vozovky. Dříve odváželi materiál na skládku, nyní mají na místě hotový produkt, který mohou použít pro svůj další stavební projekt nebo jej prodat. Jednou z hlavních výhod použití drticí lžíce MB Crusher je, že jí lze použít přímo na staveništi: to znamená, že materiál není třeba převážet, snižují se náklady na přepravu a snižují se emise spojené s přepravou. Na Slovensku zákazník podrtil zbytky betonu, aby vytvořil podklad pro novou vrstvu, a to přímo na místě pomocí nakladače JCB 3CX a drticí lžíce MB-L160. Starý beton neopustil staveniště a stal se přínosem. Díky své nízké hlučnosti a všestrannosti jsou lžíce MB Crusher ideální pro práci v městských oblastech: ve Španělsku byl na Volvo EW160C namontován čelisťový drtič BF60.1, který zredukoval demoliční suť. Použití drticí lžíce k recyklaci stavební suti je inovativní a udržitelná metoda demolice a rekonstrukce. Snížením množství odpadu, úsporou zdrojů a snížením nákladů, mají drtiče MB potenciál výrazně snížit dopad stavebních činností na životní prostředí po celém světě. Prioritou je pro nás udržitelnost. Používáme drtiče MB Crusher. www.mbcrusher.com TECHNIKA BF80.3 S4 - JCB 220 – Ukrajina - Demolice - Demoliční odpad MB-L160 - JCB 4CX - Česká republika - Recyklace - Zemina a cihly MB-L160 - JCB 3CX – Slovensko - Silniční práce - Beton BF60.1 - Volvo EW160C - Španělsko Městské staveniště - Demoliční odpad a beton 96

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=