Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Deset let kopřivnické Tatry pod křídly Czechoslovak Group a Promet Group Zdroj: Tatra Trucks a.s. Kopřivnická Tatra si prošla od roku 1989 složitým obdobím, ve kterém se střídaly doby vzestupu s krizemi a příchody vlastníků s jejich odchody. Všechna úskalí však Tatra přežila, a navíc ani v těch nejtěžších dobách se v Tatře nezastavil vývoj nových vozů a technologických skupin včetně motorů. Díky tomu má nejstarší česká automobilka na čem stavět i dnes, byť nastala doba, která přináší nové výzvy pro celý automobilový průmysl. Zásadním mezníkem pro současnost i budoucnost Tatry je rok 2013, kdy se jejími vlastníky staly holdingové společnosti Czechoslovak Group, tehdy vlastněná Jaroslavem Strnadem, a Promet Group ve vlastnictví Reného Matery. voje Tatry a díky velkému úsilí získalo zpět důvěru bank, pojišťoven, subdodavatelů i obchodních partnerů. To bylo zásadní pro obnovení výroby, získání prostředků pro provoz a zvýšení efektivity hospodaření i procesů ve fungování firmy. Na rozdíl od předešlých let si Tatra také pro zbytek roku 2013 určila realistické cíle, co se týče objemu výroby. Nakonec se jí podařilo v roce 2013 prodat 722 automobilů, což bylo výrazně více než v roce 2012, ale především to byl solidní základ pro záchranu firmy a její další růst. Velmi důležitým krokem do budoucnosti uskutečněným záhy po převzetí Tatry novými vlastníky byl projekt interně označovaný jako Agáta. Jeho základem byla strategická smlouva nové společnosti Tatra Trucks (která neměla s předchozí a zkrachovalou společností Tatra a.s. již nic společného) s Ministerstvem obrany Saúdské Arábie. Ta se týkaRok 2013 znamenal návrat značky Tatra i továrny v Kopřivnici, kde se vozy této značky vyrábějí, do českých rukou. Onoho roku se uskutečnila dražba podniku Tatra a.s., který se ocitl v exekuci. Veškerá aktiva draženého podniku, včetně značky Tatra a výrobních kapacit, získala nová společnost Tatra Trucks a.s., ve které od té doby drží 65 procent akcií Czechoslovak Group Michala Strnada (ten společnost v roce 2016 převzal po svém otci Jaroslavu Strnadovi) a 35 procent Promet Group Reného Matery. To však byl teprve začátek záchrany Tatry, která se tehdy ocitla na hraně bytí či nebytí. Nejprve bylo nutné získat důvěru obchodních partnerů, zajistit finance pro běžný chod továrny a výrobu, stabilizovat její řízení a zlepšit komunikaci uvnitř firmy i navenek. Nové vedení připravilo strategii roz90 la vybudování továrny na výrobu tatrovek v Saúdské Arábii, dále dodávek kompletních vozidel i tzv. CKD sad, náhradních dílů a v neposlední řadě rozsáhlého programu školení tamních pracovníků zaměřeného na servis vozidel a rovněž technické i manažerské asistence během počáteční fáze výroby dílů a montáže kompletních tatrovek. V roce 2013 Tatra ještě stihla rozšířit své portfolio pro zákazníky o nově vyvinutý speciální vůz Tatra Phoenix určený pro zemědělství. Tento stroj byl pro provoz po pozemních komunikacích homologován jako traktor, odtud i neformální označení Tatraktor. Snoubí v sobě výhody nákladních automobilů pro smíšený provoz na silnicích i v terénu a zemědělských traktorů. Tři roky restrukturalizace a stabilizace Tatry Rok 2014 byl prvním v rámci plánovaného tříletého období restrukturalizace. Přinesl stabilizaci v základních parametrech fungování automobilky a znamenal také navýšení výroby i objemu prodaných vozů, konkrétně to bylo 850 kusů. Tatra Trucks také začala ve větší míře investovat do technologií, strojů a výrobního vybavení, a to i za pomoci investiční pobídky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Investice směřovaly do lakovny, montážní linky, třískového opracování komponent, dále například do nákupu nových strojů, měřicí techniky, přechodu na kataforézu atd., a to technika

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=