Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Na první pracovním setkání bylo ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) konstatováno, že již v současné době, při realizaci stávajících dopravních staveb, se ŘSD ČR dostává do potíží se zajištěním dodávek potřebného množství kameniva, a to nejen v optimální dojezdové vzdálenosti od místa stavby, ale i ve struktuře jednotlivých frakcí. Celkově se projevuje dle aktuálního vyjádření ŘSD ČR nedostatek kvalitního drceného kameniva do asfaltových směsí, stejně a průkazních zkoušek betonů. Je nutné schvalovat nové receptury se záměnou kameniva z jiného zdroje, protože oprávněný požadavek použití materiálu pouze z jednoho zdroje nelze s ohledem na omezené kapacity v dodávkách kameniva prakticky dodržet. Na základě tohoto konstatování ze strany ŘSD ČR byl pod vedením zástupců Těžební unie utvořen pracovní tým z České geologické služby a Sdružení pro výstavbu silnic, jehož cílem bylo vypracovat Studii dostupnosti kameniva pro plánované stavby dálnic a silnic I. třídy. Na základě první analýzy bylo přistoupeno i k zahrnutí požadavků na stavby železniční infrastruktury (dále jen studie). Studie vycházela z plánu staveb v oblasti výstavby dopravní infrastruktury do roku 2026, které jsou zajišťovány organizací ŘSD ČR a plánovanou železniční výstavbou do roku 2032, která je zajišťována Správou železnic, s.o. (SŽ, s.o.). Zvolený časový horizont do roku 2026 lze považovat za období, ke kterému lze přiřadit reálné údaje, na kterých je možno konfrontovat disponibilní zásoby požadovaných surovin v existujících aktivně provozovaných surovinových zdrojích s přijatelnou dopravní vzdáleností a srovnat je s reálně předpokládanou potřebou surovin v daném místě. Cílem řešení studie bylo stanoveno: a) vyhodnotit stav a perspektivy využívání ložisek a zdrojů vybraných stavebních surovin (stavebního kameniva a štěrkopísků) na území ČR; b) kvantifikovat vývoj potřeby surovinových zdrojů pro zajištění dostatečného množství stavebních surovin k budování plánované dopravní infrastruktury, tj. pro plánované akce v oblasti budování silniční sítě, železničních koridorů a tratí; c) pro jednotlivé kraje přehledně a podrobně zhodnotit reálnou životnost disponibilních objemů zásob těžených loži- 87 jako nedostatek kameniva frakcí 0/4, 2/4, 4/8 a 8/16 mm do betonů. V této situaci často je nutné kombinovat kameniva z různých zdrojů, což způsobuje problémy pro dodržení předepsaných receptur v betonárkách a obalovnách, což je příčinou zvýšení počtu reklamací a tím i zvyšujících se nákladů celé stavby. Zároveň se problém nedostatku vhodného kameniva projevuje nutností schvalování nových receptur asfaltových směsí v laboratořích ŘSD ČR v Praze (přesněji „zkoušek typu“ – dále jen ZT)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=