Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

přisáhlí odpůrci digitálních technologií na jedné straně i umělečtí diletanti na straně druhé, ale čtyři roky společného soužití ovlivní jedny i druhé. Umíme digitálně restaurovat poškozenou sochu a pomocí CNC obrábění připravit její kopii, ale finále vždy zajistí lidská ruka umělce (sochaře), která „vdechne život“. V roce 2017 obdržela škola ocenění Vizionář roku za „Digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství“ od sdružení CzechInvest. Toto technické pracoviště pomáhá uměleckým aktivitám být efektivnější. Mnoho realizovaných projektů školy tento přístup již potvrdilo. Již pravidelně děláme se studenty čtvrtého ročníku geotechniky i umělecky pojatou simulaci projektu řadového odstřelu pomocí zábavné pyrotechniky v rámci předmětu trhací práce. Umělci na svých výstavách zase často vkládají své performāre vystoupení s tématikou techniky a digitálního světa. Jak se vůbec obor geotechnika vyvíjí/ vyvíjel v čase? Jeho součástí jsou informační technologie, automatizace strojů, 3D technologie… Mým názorem je, že by škola neměla produkovat super machry odborníky v čemkoliv, ale její úlohou je spíše mladým lidem nabídnout portfolio technologií, dovedností a znalostí, ze kterého si složí vlastní profesní život. Snažíme se tedy studentům ukázat souvislosti, využití a zapojení nových technologií do zaběhlých a osvědčených odborných postupů. Studenti dnes mají k dispozici softwarové i hardwarové vybavení, které používají běžně TOP firmy. Produkty značek Autodesk, Tebis, Kuka, DJI, Průša, MakerBot, Fraccaroli & Balzan či GraniRock jsou ve výbavě školy pro výuku. Maturitní práce studenti geotechniky již třetím rokem odevzdávají i formou 3D výtisku a většina i v podobě návrhu ve virtuální realitě zasazeného do reálného prostředí pomocí headsetu Quest2. Učí se programovat CNC na softwaru Tebis, který používá mimo jiné i automobilový průmysl. Mají k dispozici opracování na CNC stroji i způsob osazení dekorativního kamenného obkladu na fasádu domu. Kreativní je digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství (scan objektu - 3D model - CNC opracování) i myšlenka a provedení způsobu snižování obsahu CO2 v ovzduší ukládáním tohoto plynu do horninových struktur. Kreativní je způsob digitalizace či zaměřování terénu, staveb a jiných velkých objektů pomocí dronů. Kreativní je způsob 3D modelace trhacích prací v lomu. Kreativita je novátorské pojetí technologií, nápad, který ještě nikdo nerealizoval a způsob realizace tohoto nápadu. Geotechnika zní dost, jak bych to řekla, průmyslově, ale určitě se najde i způsob, jak se dá propojit s uměním, že? Ano, a to je právě na naší škole to nejlepší. Ten střet a spolupráce dvou světů – snového spektakulárního umění vizí a představ, kde nic není nemožné, a toho technického s termíny, programy, rozměry a výpočty. Pokud toto neuchopí mladá nastupující generace, která je v mnoha směrech velmi tolerantní (určitě více než má generace), tak už nikdo. Jsou zde za- 54 nejmodernější lanovou vyřezávací pilu na kámen v rámci ČR. Před měsícem jsme se studenty byli na geoexkurzi do zařízení ORCA na Islandu za novou technologií likvidace CO2. To vše bylo před patnácti lety nemyslitelné. Není geotechnika spíš vědecká než technická činnost? Nešťastně zvolený název oboru svádí k té definici, jako vědního oboru zkoumajícího vlastnosti zeminového a horninového prostředí, interakci tohoto prostředí s novými stavebními objekty, resp. jejich využitelnost jako konstrukčního materiálu. Pojetí ve školské soustavě oborů je spíše technické. Zahrnuje technické aspekty, včetně těch environmentálních, efektivního a udržitelného využití nerostných surovin. To užší chápání geotechniky jako stability, zakládání staveb a geomechaniky zemin je ostatně součástí studia, ale určitě není dominantní. Předpokládám, že se na tento obor hlásí především muži. Nebo se pletu? Máte na škole nějaké dívky, které se tomuto oboru věnují? V každém oboru najdete sklon ke genderové nerovnováze. O co méně je u geotechniků ženského živlu, o to více je ho v oboru užité malby. Ale nedá se o geotechnice mluvit jako o čistě mužském oboru. Děvčata či ženy ho studují. V letech 2004 - 2022 tento obor vystudovalo 195 mužů a 46 žen v denním i dálkovém studiu. V současné době obor studuje 6 žen z celkem 50 studentů v denním i dálkovém studiu. Máme zde nadějné jeskyňářky či hydrogeoložky. Jakým způsobem tento obor zasáhlo uzavírání kamenolomů a pískoven? Jak vy osobně tento trend vnímáte? Zájem podle mého názoru ovlivňuje spíše ta společenská neochota uznat potřebnost lokální těžby surovin z malých, dobře dostupných lomů a pískoven a tolerovat ji. Ten silný akcent na udržení kvality životníROZHOVOR

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=