Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Na škole máte i obory jako malba a sochařství, to je ryze umělecká činnost. Jsou tyto obory oblíbenější? Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická v Hořicích byla od svého založení v roce 1884 školou vzdělávající tvůrčí kreativitu a její kvalitní řemeslné zpracování. A tak se po celou svoji existenci ve škole potkávají složky umělecké a technické. I dnes je škola svým předepsaným počtem studentů paritně uměleckoprůmyslová. Před třiceti lety byl převis poptávky u technických maturitních oborů, v uplynulých patnácti letech převažoval zájem o umělecké obory. V roce 2017 bylo na oborech školy jen šest technických studentů a sedmdesát sedm uměleckých. Od roku 2018, kdy jsem ředitelem školy, se tento poměr opět vyrovnává na dnešních 61:114 se zlepšujícím se trendem do dalších let. Není lehké rodiče a žáky ZŠ přesvědčit o potenciálu, který tato škola poskytne absolvováním technické (průmyslové) části školy. Nepomáhá ani společenský environmentální tlak na škodlivost těžby a zpracování surovin obecně, kámen a kamenivo nevyjímaje. A pak tu také máme obor geotechnika. Co všechno zahrnuje? Relativně nový obor (od roku 2004, pozn. red.) s trochu matoucím názvem v sobě shrnuje vše, co spadá pod pojmy vyhledávání, těžba a zpracování nerostných surovin. Můj předchůdce Ing. Josef Moravec prosazením tohoto oboru zachránil ve vzdělávací soustavě tento směr vzdělávání. Budiž mu za to čest a sláva. Původně se s ním totiž ani nepočítalo. Útlum těžby černého a hnědého uhlí se nám počátkem jedenadvacátého století přenesl i do vizí o budoucnosti školství těžby nerostných surovin (silikátů, ropy, plynu, rud atd.). Nejevil se potřebným. Životní prostředí a hightech se jevily budoucností České republiky. Naše škola v Hořicích se svým školním vzdělávacím programem geotechnika historicky specializuje na přírodní kámen, jeho průzkum, modelováním, geodetickým zaměřováním pomocí dronu DJI Mavic a možností výstupů na 3D tiskárnách. Máme absolventy, kteří se úspěšně pohybují i v těchto (zdánlivě) s oborem nesouvisejících oblastech podnikání. Hlavní uplatnění, díky výuce odborných předmětů (geologie, technologie těžby a úpravnictví), pak absolventi nalézají ve firmách těžících nebo zpracovávajících kámen, stavebních firmách – obalovny, betonárky, popř. v technických profesích jako závodní lomu, technik lomu, projektant, střelmistr. Dále pak také v kamenosochařských firmách v oblasti ušlechtilého kamene. Více než polovina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu geologie, hydrogeologie, životního prostředí, stavebnictví nebo těžby nerostných surovin v Praze, Brně i Ostravě. ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava nebo Masarykova univerzita v Brně jsou tím logickým pokračováním. Dá se v tomto oboru také uplatnit kreativita? (Velký úsměv, pozn. red.) Samozřejmě, jako v každém oboru, kde člověk nad prací přemýšlí a baví ho. Kreativní může být návrh náhrobku ve 3D virtuální realitě od kameníka, návrh netradičního postupu 53 těžbu a zpracování v podobě kameniva nebo ušlechtilého kamene, ale obor svým všeobecným zadáním v rámcově vzdělávacím programu MŠMT umožňuje budoucí zaměření v kterémkoliv směru využití nerostného bohatství ČR. Paradoxně dnes tento obor supluje i související učební obor kameník, kde ve spolupráci se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR v rámci celoživotního vzdělávání nabízíme rekvalifikaci na tento obor, která je plnohodnotnou náhradou za učební obor kameník. Spolu jsme i garantem za vznikající tzv. Mistrovské zkoušky řemeslníků. Ve kterých směrech studenti, kteří u vás geotechniku vystudují, najdou uplatnění? Jedná se o maturitní obor, tedy plnohodnotné vzdělání všeobecné a jazykové s potenciálním uplatněním jako u absolventů gymnázií. Navíc je zde přidaná hodnota pro řemeslně orientované studenty (obvykle z tradičních kamenických rodin) si ve třetím ročníku studia složit rekvalifikační zkoušky na učební obor kameník a školu ukončit ve čtvrtém ročníku složením maturity, takže systém dvě vzdělání v jednom studiu. Studenti inklinující k technologiím na škole pracují se špičkovým CNC robotem Kuka na kamenosochařské práce, seznámí se s prací ve virtuální realitě a 3D

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=