Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Závěrečným krokem je rozprostření vhodné zeminy pro osev trávníku. Finální stav je čistá plocha beze stop po dřívější budově. Obestavěný prostor stavby: 8000 m3 Stavební suť k recyklaci: 4000 t (cca 60% využito na zpětný zásyp jam) Dřevo: 60 t (recyklováno jako dřevní štěpka - palivo do teplárny Komunální odpad: 36 t Následuje postupná strojní demolice vyčištěné budovy pomocí pásového demoličního rypadla Doosan DX 225. Demoliční třídícího drapák umožní rovnou třídit stavební odpad dle druhu a usnadní manipulaci s trámy a překlady. Odstraní se i sklepy a základové konstrukce. Jámy se zasypou recyklovaným materiálem hutněným po vrstvách. Přebytečný recyklát se odveze do centra v Přešticích. Recyklace stavební sutě probíhá pomocí mobilní recyklační linky, konkrétně čelisťový drtič Evoquip s magnetickým separátorem o hmotnosti 30t. 46 Demolice objektů v průmyslovém areálu TESAS v Nepomuku Jednalo se o demolici panelové administrativní budovy a zděné dílenské haly. Tento areál se nachází v klidné okrajové části obce Nepomuk, hned vedle lesa pod zámkem Zelená hora. Místo nevzhledného průmyslového areálu zde vznikne krásný komplex s bytovými domy. Beton se recykloval v místě stavby pomocí mobilní recyklační linky s následným tříděním na frakce 0/32 a 32/63 všechen tento materiál se použije pro další výstavbu do konstrukčních vrstev. Zde se pro investora jedná o obrovskou finanční úsporu. Takové množství přírodního kameniva s dopravou na místo stavby by stálo cca 1 mil kč. Tato demolice průmyslového areálu je ukázkovým příkladem využití stavebního odpadu v praxi. Suť z cihel byla odvezena na centrum Recyklace Přeštice, kde bude dále zpracována pro další využití. Stavební odpad vhodný k recyklaci: Beton: 2500 t Cihly: 2000 t technologie

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=