Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

žívaných dříve pro těžbu v kamenolomu. Tak vznikla nová firma, zabývající se jen odpady. Zpočátku zákazníci poptávali spíše kamenivo, ale situace se mění a zájem o recyklát výrazně roste. Zákazníci dojíždí do Přeštic nejen od Plzně, ale i na větší vzdálenosti z Klatovska, kde je omezenější nabídka podobných služeb. Díky rozsáhlému vlastnímu zázemí mohou odpady přijímat a rovnou zpracovat na místě. Mnoho zakázek ale probíhá přímo v místě demolice za pomocí mobilní techniky. Cílem není pouhá demolice a rozdrcení odpadu, ale kompletní uvedení prostoru do takové podoby, jako by stavba na místě ani nebyla. Využití mobilní drtící linky se stává čím dál oblíbenější. Tím, že je materiál recyklován v místě demolice se šetří náklady na přepravu materiálu a skládkovné a snižuje se i samotná cena demolice. “Pokud je to možné, vždy doporučujeme recyklovat v místě stavby. Avšak některé stavby toto vylučují a tak je nutné využití recyklačního centra. Naše recyklační centrum je pak zázemím pro takovou demolici a veškeré odpady jsou uloženy a následně recyklovány zde”, upřesňuje Lukáš Kindl. Před samotnou demolicí je vždy nutná příprava a důkladné plánování. Nejprve se sestaví návrh postupu demolice (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) se kterým je zákazník seznámen a má a podlahy tak, aby demoliční bagr přijel už na téměř čisté zdivo. Dále se dělí beton a suť a další. Přímo na místě naráží pracovníci samozřejmě i na další odpady, se kterými si neporadí sami, jako například dřevo, plasty nebo nebezpečné odpady. V takovém případě je součástí dodávky spolupráce s partnerskou odbornou firmou. Demolice bytových domů Zbůch V současné době provádí společnost demolici dvou bytových domů v obci Zbůch, Luční. Jedná se o 2 zděné bytové domy v havarijním stavu. Domy se nacházely přímo v centru obce Zbůch u krásného přilehlého parku s rybníkem a potokem. Odstraněním těchto dvou nevzhledných domů se otevře prostor parku a vznikne zde velmi příjemné místo pro trávení volného času. Kvůli snížení nákladů na demolici se stavební a demoliční odpady recyklují přímo v místě. Po vyklizení a odstrojení objektu – odstranění podlahových krytin, výplní otvorů, zbylých kusů nábytku atd. se odstraní střešní plechové krytiny a rozebere krov. Odpady se separují podle druhu a odvezou. 45 možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit. Nutností je také vyhodnocení rizik pro každou stavbu zvlášť a vyrozumění všech dotčených subjektů o těchto rizicích. Po ujednání všech bodů plánované demolice jsou stanoveny ceny a termíny všech prací. V recyklačním centru v Přešticích disponují celkem čtyřmi pásovými rypadly o různé tonáži, kolovými rypadly, sklápěcím návěsem a podvalníkem pro přepravu strojů. Mobilní recyklační linku tvoří čelisťový drtič Terex Evoquip a třídič Anaconda DF 410. Při demoličních pracech je zásadní třídit odpad už v průběhu prací. Odstraňují se veškerá zařízení, rozvody, výplně otvorů

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=