Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Nový život starému materiálu Text: Lucie Zrnová, Stavebniserver.com, foto: Recyklace Přeštice s.r.o. Opětovné využití odpadu je tématem v mnoha odvětvích. Objemy, které vznikají při stavební a demoliční činnosti zabírají rozsáhlé prostory skládek, i když jinde materiál chybí. Recyklací a opětovným využitím stavebních materiálů se zabývají v Přešticích. Jednatel recyklačního centra, Lukáš Kindl, představil redakci Stavebniserver.com dva zajímavé projekty. padních materiálů jako druhotné suroviny a zároveň šetřit primární zdroje a životní prostředí. Recyklované stavební materiály jsou nejen konkurenceschopné, ale v některých vlastnostech dokonce i lepší. Recyklace odpadu ze stavebnictví je komplikovaný a náročný proces, jehož výstupem je výrobek či recyklát, podléhající normám a zkouškám. Celý proces vyžaduje využití kvalitních strojů a kvalifikovaných pracovníků. Nejčastěji recyklované materiály ze stavebního a demoličního odpadu jsou suťový recyklát, betonový recyklát, asfaltový recyklát a výkopová zemina. Veškerý proces nakládání s odpady je stanoven zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech Využití recyklátů V současném světě roste počet obyvatel a spolu s ním i objem vyprodukovaného odpadu z různých činností. Nárůst způsobuje problémy se zachováním životního prostředí. Řešením je tento odpad recyklovat a znovu využít materiály tam, kde je to možné. Výrazné množství odpadu vzniká při stavební činnosti. Jedná se především o výstavbu, rekonstrukci, stavební úpravy, demolice a odstraňování staveb. Stavební a demoliční odpad představuje téměř 40% celkového produkovaného odpadu v České republice. Recyklace, tedy znovuuvedení stavebního odpadu do oběhu, umožňuje znovu využít od44 a jeho prováděcími právními předpisy. Příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb. uvádí katalog odpadů, kde jsou stavební a demoliční odpady zařazeny do skupiny č. 17. Recyklační centrum v Přešticích Společnost Recyklace Přeštice s.r.o. se zabývá příjmem a recyklací stavebních a demoličních odpadů. Obvykle tím sníží náklady na ukládání odpadu až o 50-75% oproti skládkování. Odpad je nejprve rozdrcen a následně přetříděn do třech různých frakcí. Takto vytvořený recyklát je možné ihned použít nebo je uskladněn v betonových kójích. Materiál mohou odebírat obce, města, firmy i soukromé osoby. “Firmy často dovezou materiál k recyklaci a rovnou odebírají recyklát nebo kamenivo pro další použití” vysvětluje jednatel Lukáš Kindl. “Zákazníky jsou často i obce, pro které zajišťujeme likvidace skládek a sutí po demolici. Nejčastěji zajišťujeme demolice jako kompletní zakázku včetně projektu, případně vyřízení potřebných dokumentů na úřadech”, dodává pan Kindl. Nápad založit rodinnou firmu na recyklaci stavebních odpadů vznikl na základě stále se zvyšujících cen skládkování, omezené kapacity skládek a rostoucích cen přírodního kameniva. Součástí sídla firmy jsou rozlehlé skladovací prostory o rozměrech 8.000 m3. Díky kompaktním drtícím a třídícím jednotkám dokážou přijímat i menší zakázky, řádově ve stovkách tun. V roce 2019 dostali v Přešticích dotace na nákup mobilního drtiče a nakladače, jež doplnily portfolio vlastních bagrů, vyutechnologie

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=