Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Hlavní parametry stroje - rypadla K100: Objem korečku: 100 dm3 Šířka dopravního pásu: 800 mm Teoretický výkon stroje: do 500 m3/h Efektivní výkon stroje: 200-300 m3/h Provozní hmotnost: 74 t Instalovaný výkon: 190 kW Délka výložníku korečkového kola: 6000 mm Délka nakládacího výložníku: 11000 mm Rypný odpor: 48 kN/m Maximální výška stěny: 6 m raulickými pohony. Systém podvozku je dvou-housenicový na pevném ocelovém rámu a má 2 pohony pojezdu podvozku, pro každou housenici je jeden nezávislý pohon. Zvedací systémy pro kolesový a nakládací výložník jsou poháněny hydraulicky. Kolesové rypadlo K100 má centrální mazací systém. Rypadlo může být transportováno jako celek bez nutnosti větší demontáže svých komponent. Ocelová konstrukce se skládá z centrálního rámu, který nese otočové ložisko, a dvou podélných nosníků, na které se upevňují všechny prvky housenic. 33 Střední stavba je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí, pracovními plošinami a lávkami pro přístup ke kabině řidiče a pro přístup k přesypovému místu mezi kolesovým a nakládacím výložníkem. Kabina řidiče je zvukotěsná a je pevně umístěna na konzolách ocelové konstrukce. Je určena pro jednočlennou obsluhu. Z kabiny je umožněn výhled na koleso i na výsypovou část nakládacího výložníku. Čelní průhledové sklo i střecha kabiny jsou proti pádu těženého materiálu chráněny mříží. Kabina je klimatizována, přičemž disponuje hlavním a postranními ovládacími pulty. Strojovna se skládá z celků hydraulického systému, elektrorozvodny, centrálního mazacího systému a kompresorové stanice. Stroj je napájen pomocí pohyblivého vlečného kabelu do svorkovnicové skříně s napájecím napětím 3NPE ~ 50Hz 400V /TN-S. Vybaven je vzduchovým kompresorem, hydraulickým systémem, mazacím systémem, chlazením rozvodny, vytápěním svodek, bezpečnostními tlačítky a lanky, koncovými snímači, sklonoměrem, LED osvětlením, osvětlením rozvodny, 5GHz Wi-fi, akustickou signalizací a kabina řidiče poskytuje nadstandardní komfort pro lepší, delší a soustředěnější práci v terénu. Ovládání stroje je možné pouze z kabiny operátora pomocí pákových ovladačů. Kolesové rypadlo K100 včetně pasového vozu PV400 pracují již od roku 2015 v obtížných provozních a klimatických podmínkách a za celou dobu provozu vykázaly výborné provozní vlastnosti. Ani v rámci technické inspekce po 8 letech provozu nebyly shledány žádné známky nadměrného opotřebení celého stroje či případné závady. Stroj tak prokázal předpoklad pro jeho dlouhodobou životnost. Modifikací stávajícího technického řešení vznikají alternativy pro využití v nových projektech především v zahraničí. www.noen.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=