Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Definitivní zastavení stavby přišlo v roce 2000. Tato rozsáhlá zakázka byla realizována ve spolupráci s firmou Metrostav, a.s. Úkolem společnosti Mrózek bylo provést demolici a odstranění všech stavebních objektů nedostavěné Fakultní nemocnice s poliklinikou Rázsochy v Bratislavě. Základní rozsah čítal 10 objektů s celkovým obestavěným prostorem 410942 m3, včetně odstranění základových konstrukcí a provedení hrubých terénních úprav. Drcením přímo na místě stavby bylo získáno 170 824 tun recyklátu. Suť ze železobetonových konstrukcí byla zhodnocena na betonový recyklát frakce 0-63 mm a byla využita jako materiál pro výstavbu dálnice D4/R7. Tento rozsáhlý projekt byl náročný, zejména co se týká množství těžké techniky zapojené do demoličních prací. Výzvou bylo také splnění požadavků objednatele na specifické recyklační postupy a v neposlední řadě do hry vstoupila i omezení spojená s pandemií COVID-19. POLSKO a svět – nové příležitosti Vstupem na polský trh zahájili ve společnosti Mrózek rozvoj dalšího, velmi spedena firmou SKS odpady s.r.o., která je držitelem veškerých oprávnění pro práci s azbestem. Tyto práce probíhaly ve třech etapách. V průběhu i po skončení každé etapy bylo provedeno několik kontrolních měření, aby se vyloučila možnost úniku azbestových vláken. Díky veškerým opatřením a dodržování přísných pravidel se kontaminace vlákny azbestu neprokázala. Během akce bylo odvezeno celkem 74,92 tun odpadu s obsahem azbestu. Odpad byl předán na skládky EKOLOGIE s.r.o. a FCC Regios, a.s. – skládka Úholičky. Nemocnica Rázsochy – kompletní demolice realizace v letech 2019-2020, investor – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Demolice nedostavěné nemocnice Rázsochy představuje jednu z nejvýznamnějších zakázek v portfoliu společnosti, pokud jde o množství recyklovaných odpadů. Výstavba nemocnice byla zahájena v roce 1987, avšak v roce 1991 došlo k jejímu přerušení. V roce 1997 se práce opět rozběhly, ale dokončeny nebyly. cifického, segmentu služeb. Jedná se o „čištění“ a související demoliční práce na vysokých pecích. Vysoké pece, určené primárně k výrobě surového železa, procházejí pravidelnými revizemi a opravami. Přerušení provozu vysokých pecí pro účely oprav je finančně nákladnou záležitostí, která vyžaduje pečlivé plánování a úzkou spolupráci specializovaných firem. Tyto opravné práce probíhají souběžně v omezeném prostoru a pod časovým tlakem. Prioritou je bezpečnost celého procesu (práce obvykle probíhají za plného nebo částečného provozu podniků) a dodržování striktního časového harmonogramu, často s přesností na hodiny. Zpoždění prací jedné firmy obvykle vede k dominovému efektu a může mít negativní dopad na celý harmonogram oprav. Důkladná příprava, zkušený sehraný tým a někdy také schopnost improvizovat jsou klíčové předpoklady úspěchu. V roce 2018 ve firmě využili předchozích zkušeností z ostravských a třineckých pecí při realizaci „Horkého čištění vysoké pece BF2 - AMP Dąbrowa Górnicza“ pro nizozemskou firmu HeatTeQ Refractories Services B.V. v Polsku. Tato zakázka zahrnovala „čištění“ (tj. extrakci, v tomto případě žhavého koksu ze srdce) vysoké pece, odvoz horkého koksu na místo určení, vybourání a odstranění karbonových bloků, demolice a čištění části prostoru. Průměr této vysoké pece byl 12,5 m. Čištění probíhalo za pomocí předem upraveného příslušenství speciálních strojů. Tyto práce byly prováděny za velmi vysokých teplot, což vyžadovalo kontinuální chlazení jak vytaženého materiálu, tak použité mechanizace. Celkově bylo během prací vytaženo cca 1000 m3 žhavého koksu. Touto zakázkou byla navázány na mezinárodní spolupráce, které později přinesla realizace podobných zakázek v Itálii (prosinec 2021- leden 2022) a Holandsku (duben-červen 2023). Demolice cihlového komínu o výšce 90 m v areálu koksovny Jan Šverma, Ostrava 31 www.mrozek.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=