Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

30 DEMOLICE Těsná blízkost Polska a Slovenska vedla k postupné expanzi za hranice moravskoslezského regionu. Založení dceřiných společností Mrozek Polska v roce 2019 a Mrozek SK v roce 2021 bylo odpovědí na rostoucí poptávku a zajímavé příležitosti na sousedních trzích. V současnosti firma Mrozek nabízí široké spektrum služeb včetně demolic, zemních prací, prací ve výškách, stavebnictví ale i pronájmu jeřábů a autodopravy. Kompletní a speciální demolice tvoří převážnou část tuzemských i zahraničních zakázek. Termín „speciální demolice“ zahrnuje rekonstrukce, při nichž se mění dispozice objektu tak, že některé části se odstraňují zatímco jiné zůstávají zachovány v původní podobě. V těchto případech se věnuje zvýšená pozornost projektování a statice. Je potřeba zajistit ochranu těch částí, které mají být zachovány a zároveň bezpečně a efektivně odstranit nevyhovující prvky. Díky zkušenostem nabytým za více než 30 let praxe se firmě Mrozek podařilo vybudovat jedinečné know-how, což jim umožňuje provádět i ty nejnáročnější demolice výškových objektů, komínů, chladících věží, průmyslových staveb, mostních konstrukcí atd. Díky vlastní technologické infrastruktuře firma zvládá výzvy spojené s různými druhy bouranébudou provedeny pečlivě a včas, s důrazem na bezpečnost, zdraví a kvalitu odvedené práce. Rekonstrukce Hotelu InterContinental říjen 2020–červenec 2023, objednavatel – Metrostav a.s. – speciální demolice Předmětem realizace byla demontáž a vyklizení vnitřních nenosných částí objektu a technologií, související s demoličními a bouracími pracemi v rámci objektu hotelu Golden Prague Residence. Neméně významné bylo odstranění střešního souvrství a fasády, odvoz a likvidace vzniklého odpadu včetně odstranění a likvidace materiálů obsahujících azbest. Zejména odstranění nebezpečného azbestového materiálu z bývalého pětihvězdičkového hotelu se stalo hlavním důvodem vysoké medializace této zakázky. Firma Mrozek čelila tlaku jak ze strany investora, tak ze strany široké veřejnosti a médií. Zajištění bezpečného nakládání s azbestem a minimalizace rizika kontaminace okolí na jednom z nejrušnějších míst v Praze bylo naprostou prioritou. Demontáž a likvidace materiálů obsahující karcinogenní azbest byla proveho materiálu a umístění objektů (často v těsné blízkosti komunikací, v centru měst, za plného provozu). V takovém měřítku je naprosto nezbytná schopnost zaměstnanců firmy provádět veškeré opravy a úpravy strojů potřebných k vykonávání práce. Značná část investic putuje právě do rozvoje a obnovy vozového parku, zlepšování pracovních podmínek a inovací. “Tam kde ostatní vidí bezvýchodnou situaci, my se snažíme hledat způsoby řešení” shrnuje přístup k zakázkám zakladatel firmy pan Bohuslav Mrózek. Firemní motto zní „Nemožné je pouze slovo“. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytnout klientům jistotu, že práce Extrakce žhavého koksu z vysoké pece Noční demolice nadjezdu na dálnici D1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=