Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

MAGAZÍN STAVEBNISERVER.com EDICE STAVEBNÍ STROJE Ročník 12 - číslo 02/2023 Vydavatelství SebiCom s.r.o. Sídlo: Podvesná IV/1376, Zlín 76001 Kancelář: Sokolská 5369, Zlín 76001 IČ: 27862691 OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 65013 E-mail: info@stavebniserver.com Internet: www.stavebniserver.com Ředitel redakce Ondřej Štěpán tel.: (+420) 602 608 444 e-mail: stepan@stavebniserver.com Šéfredaktorka Ing. Lucie Zrnová Redaktorka Michaela Dočkalová Redaktor Martin Šerý Inzerce Renata Kubáníková Grafické oddělení, sociální sítě, e-mailing Stanislav Jakubík e-mail: jakubik@stavebniserver.com Asistentka Petra Štěpánová e-mail: info@stavebniserver.com Redakční rada PhDr. Alois Surynek, Ph.D., Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, JUDr. Daniel Telecký, Ph.D., Ing. Martin Šikýř, Ph.D., Doc. Ing. Otakar Němec, CSc. All rights reserved, všechna práva vyhrazena SebiCom s.r.o. Magazín je zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Odběratelé a členové ČKAIT získají 1 kredit, taktéž autoři článků, členové ČKAIT, získají 1 kredit. Registrační číslo MK ČR E 20742 Mezinárodní standardní číslo ISSN 1805-3998 (Print) ISSN 1804-7327 (Online) Odborné posouzení Obsah Magazínu STAVEBNISERVER.com je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu magazínu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externích autorů a za obsah zveřejněných dopisů a zpráv. Předplatné a distribuci zajišťuje redakce Cena 150 Kč / 7 € bez poštovného a balného Odkaz a QR kód pro celoroční předplatné https://www.stavebniserver.com/predplatne-magazinu/ Titulní strana foto: Richard Šimek Vážení čtenáři, máte před sebou podzimní vydání Edice Stavební stroje, zaměřené na těžební a lomový průmysl. Tato odvětví jsou spojena s dlouhodobými projekty a otázkami životního prostředí. Často skloňovanými jsou také demolice starých a nevyhovujících staveb s ekologickou zátěží. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne obcím téměř 49 milionů korun na demolice starých a nevyhovujících budov. Dotace má přispět k revitalizací prostoru a to zejména v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Bude podpořeno celkem 20 projektů v osmi krajích České republiky. Aby mohla vzniknout nová stavba, je často třeba zbourat starou, jejíž místo bude využito. Takový osud potkal i vsetínskou železniční stanici. Koncem léta začala demolice výpravní budovy, kterou příští rok nahradí moderní terminál doplněný o parkovací dům. Celková rekonstrukce stanice spolufinancovaná Evropskou unií začala předloni. Prostor pro výstavbu má svá omezení podobně, jako přírodní suroviny. O problému uzavírání kamenolomů a pískoven diskutovali zástupci stavebních firem se zástupci vlády na červnové konferenci Setkání lídrů českého stavebnictví 2023 na Pražském hradě. Kamenivo je základní stavební materiál, nezbytný pro zakládání budov a při stavbách dálnic, silnic a dalších liniových staveb. Ze studií vyplývá, že uzavírání kamenolomů a pískoven bez náhrad bude mít nepříznivý dopad na české stavebnictví, které již nyní zažívá turbulence. Stavaři upozorňují na problém, že od sametové revoluce nedošlo k otevření nových kamenolomů a do deseti let dojdou zásoby v dosud otevřených ložiscích. Nedostatek strategických surovin povede k nárůstu ceny, do kterého se promítne také zvýšení úhrad za vytěžené nerosty, jež v rámci konsolidačního balíčku schválila vláda. Jedním z podniků, které naopak pokračují ve své činnosti je společnost Českomoravský štěrk a to v těžbě kameniva u obce Bystřec. Zde bylo rozhodnuto o zahloubení ložiska a prodloužení těžby o 16,5 roku. Nejen v těžebním průmyslu se mění nároky na personální obsazení a specializované kvalifikace. O aktuální situaci v souvisejících řemeslných oborech jsme si povídali s Petrem Malým, ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích. Ta jako jediná škola v Česku vyučuje geotechniku v rámci prezenčního i dálkového studia. Nechybí ani obory jako malba a sochařství, to je ryze umělecká činnost. Zajímal nás současný zájem o řemeslné obory a jak se obor geotechnika proměnil v posledních letech s příchodem nejmodernějších technologií. Zeptali jsme se také na to, jak tento obor ovlivňuje uzavírání kamenolomů a pískoven. V neposlední řadě nás zajímalo, jak škole v různých směrech pomáhá či nepomáhá stát. Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete v aktuálním čísle našeho magazínu. Věříme, že následující stránky, nabité informacemi a inspirací Vás zahřejí v nadcházejících podzimních dnech. Ing. Lucie Zrnová, šéfredaktorka 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=