Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

v propadech vznikly mokřady a jezera, v nichž žijí chráněné živočišné i rostlinné druhy vytlačené z území osídlených člověkem. Na odvalech se nacházejí stanoviště teplomilných a suchomilných rostlin. Přechodná útočiště zde nacházejí také táhnoucí ptáci. Mimo jiné také citlivým rekultivacím po ukončení těžební činnosti Ostravsko a Karvinsko vděčí za to, že patří k těm oblastem České republiky, které se mohou chlubit vysokým zastoupením chráněných a vzácných druhů rostlin i živočichů. K bezesporu nejzajímavějším rekultivačním projektům OKD patřila lokalita Darkovského moře. Jde o vůbec největší rekultivační projekt na celé Moravě a v měřítku celé České republiky jej překonaly prakticky jen rekultivace povrchových dolů v severních Čechách. Lokalita má rozlohu téměř 150 hektarů a jen technická rekultivace zde probíhala dlouhých 13 let. Dalších 5 let dále trvala rekultivace biologická, která zahrnovala především výsadbu stromů a zatravnění. Další, velmi zdařilou ukázkou rekultivace industriální krajiny po těžbě uhlí je golfový areál Lipiny. Oblast Lipin byla na základě dohody mezi OKD a městem Karviná upravena tak, aby území mohlo být využito jako golfové hřiště. Hřiště bylo zprovozněno v roce 2012 a slouží zejména Jaká je predikce dalšího vývoje společnosti, zejména z hlediska těžby? V souladu s naším střednědobým plánem počítáme s těžbou do konce roku 2025 s možným přesahem do roku 2026, podle toho, jak budeme dotěžovat poslední poruby. Těžbu za tento horizont si dovedu představit jen těžko. Už kvůli tomu, že bychom po roce 2025 neměli dostatek lidí, kteří by těžbu zajistili. S koncem dobývání uhlí ale značka OKD nezanikne, jen samotná technická likvidace dolu bude probíhat téměř 3 roky. Máme stovky pozemků určených k zástavbě, pozemky určené k průmyslovému podnikání i veřejné objekty. Pokud nám to legislativa dovolí, jsme ochotni část pozemků prodat developerům, do dalších budeme buď ve spolupráci s municipalitami nebo sami investovat, abychom je zatraktivnili, případně na nich vyráběli například zelenou energii. Jeden z projektů bude třeba EDEN Silesia, vědecký park pod Slezskou univerzitou. Do jaké míry řešíte otázku životního prostředí? Můžete uvést konkrétní příklady? Společnost OKD věnuje každoročně nemalé finanční prostředky na sanaci a rekultivaci krajiny historicky ovlivněné těžbou. Důlní činnost dala na Ostravsku a Karvinsku vzniknout řadě biologicky cenných lokalit. V bezodtokých kotlinách pro obyvatele Karvinska. Docházejí sem například děti ze škol v Karviné a okolí, které mají golf dokonce jako součást tělocviku, a pod záštitou a s přispěním Nadace OKD zde probíhají také příměstské tábory. Děkujeme za rozhovor 19 Závěrem bychom vedení společnosti OKD rádi poděkovali za možnost nahlédnout blíže do aktivit jediného producenta černého uhlí v České republice a celkově sektoru, kde nezbývá, než i navzdory mimořádné produktivitě a četným, nákladným aktivitám ve snaze zodpovědně kompenzovat dopady těžby na životní prostředí, vymyslet a nasměrovat další činnost postupem času i jiným směrem. Proto celé firmě přejeme mnoho zdaru ve zlomovém období plném nejistoty, kdy je, jak ostatně vyplývá z rozhovoru s jejím generálním ředitelem, takřka nemožné tvořit dlouhodobé plány. Naštěstí vše nasvědčuje tomu, že pan Sikora má spolu se svými zaměstnanci situaci plně pod kontrolou a v budoucnosti vidí místo překážek nové příležitosti, což je jistě inspirativní pro nás všechny.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=