Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

17 a Karvinsku vykazuje známky vlivů důlní činnosti. Kdo však viděl tuto krajinu naposledy před několika lety, nyní by ji nepoznal. Společnost OKD věnuje každoročně nemalé finanční prostředky na sanaci a rekultivaci krajiny historicky ovlivněné těžbou, jejíž kořeny se datují až do 18. století. Většina těžebních podniků se dopady svých aktivit na přírodu Ostravska a Karvinska začala zaobírat teprve ve druhé polovině minulého století. Nutno však dodat, že hornictví v těžebních oblastech nemělo výrazný vliv pouze na životní prostředí, ale sehrálo také klíčovou roli v otázce demografie nebo sociálních podmínek. Investice do rekultivace těžebních oblastí přináší výsledky Asanačně-rekultivační práce představují výrazné a časově i finančně náročné zásahy do krajiny. Řeší poklesové kotliny, likvidují staré kalové nádrže nebo upravují odvaly hlušiny. Rozsah rekultivačních cílů je velmi rozmanitý. Dá se však shrnout do dvou na sebe navazujících etap: •• technickou rekultivaci - tvarování území, obnovu vodotečí, přeložky inženýrských sítí atd. •• biologickou rekultivaci - ozelenění krajiny (výsadba stromů, zatravnění…), vytvoření vhodných podmínek pro živočišné i rostlinné druhy Území může být rekultivováno na množství kultur, dle požadavků orgánů státní správy a dohod s jednotlivými obcemi. Sanační a rekultivační práce se provádějí dle platných územních plánů a v závislosti na požadavcích správních orgánů. Zajímavostí je, že zatímco na Karvinsku je nyní otázka rekultivace území navýsost aktuální, země západní Evropy už mají řešení tohoto problému za sebou. V Německu, Velké Británii, Spojených státech či Austrálii dnes nalezneme řadu případů zdařilých a originálně pojatých rekultivačních projektů, které respektují přírodu i potřeby lidí. Na www.okd.cz je k přečtení celá brožura, kde jsou dokonce uvedeny jednotlivé příklady známých projektů. Za všechny můžete uvést například fotbalový stadion Estadio Municipal de Braga, který byl v Portugalsku vybudován uprostřed bývalého dolu u příležitosti konání fotbalového mistrovství Evropy v roce 2004. Nyní už si můžete přečíst exkluzivní a inspirativní rozhovor. Na otázky naší redakce totiž odpovídal pan Roman Sikora, generální ředitel a předseda představenstva společnosti OKD, a.s. Jak v současné době vypadá celková činnost společnosti? OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinném dole v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo,

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=