Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

14 ROZHOVOR využívat jejich technologické možnosti a efektivně organizovat jejich nasazení. Samozřejmě vzhledem k zaměření na demolice velkých objektů jsou v našem portfoliu především stroje těch vyšších kategorií. V nadsázce rádi říkáme, že máme rádi vše „velké“. Nicméně je třeba zdůraznit, že výjimečné stroje z našich strojů dělají výjimeční strojníci! Těch je ale samozřejmě velmi málo a jsme velmi vděčni za ty, kteří jsou členy našeho týmu. Nabízíte vlastní moderní strojní techniku také k zapůjčení? Ať už jde o bagry, tahače nebo nákladní vozy? Které subjekty na trhu toho využívají? Jedná se spíše o větší stavební a demoliční firmy, anebo i menší živnostníky? Ani ne. Zpočátku tady tato vize sice byla, ale upustili jsme od ní. Naše stroje využíváme hlavně pro naši činnost. Samozřejmě občas vypomůžeme kolegům a spřáteleným firmám, ale to jsou opravdu jen výjimky. Nicméně v poslední době se rozvíjí spolupráce s „velkopůjčovnou“ DEKTRADE, tak uvidíme. Demolice a demontáž budov či technologických celků je, zdá se, klíčovou činností vaší společnosti. Pokud bychom se zaměřili na nejnovější trendy v tomto oboru - které to aktuálně jsou? Co vám pomáKteré postupy využíváte při různých projektech právě za účelem dosažení minimálního dopadu na životní prostředí? Již v průběhu realizace každé zakázky klademe maximální důraz na třídění materiálů hned na stavbě. Velký objem nabouraného materiálu používáme po nadrcení k modelaci terénu přímo v místě stavby, samozřejmě pokud to okolnosti a rozbory dovolí. Odpadají tak zbytečné převozy a ukládání obrovského objemu stavební suti na skládku a následná těžba a doprava materiálu jiného, třeba kameniva, zpět na stavbu. To bezesporu představuje zbytečnou zátěž pro životní prostředí a budoucí generace, což se snažíme v maximální míře omezit. A na to jsme opravdu pyšní! Demolice – doprava – recyklace. To všechno jsou sektory, ve kterých je vaše firma jako ryba ve vodě. Do jaké míry jsou propojeny z hlediska komplexních služeb? Můžete uvést na příkladu z praxe? Jednoduše řečeno - hodně. Samozřejmě pokud je řetězec „demolice – doprava – recyklace“ uzavřen, je to ohromná výhoda pro poskytování komplexních služeb. A to jak z hlediska ekonomických výhod, tak především operativy. V dnešní době, kdy hraje významnou roli čas, je závislost na externích dodavatelích služeb nemyslitelná. Proto jsme se od začátku snažili mít vše vlastní, a to jak demoliční techniku, dopravní prostředky, tak linky k recyklaci demoličních materiálů. Samozřejmě naší výhodou je skutečnost, že jsme zahá realizovat velké zakázky s maximální efektivitou? To je v podstatě jednoduché. Máme širokou škálu potřebné techniky a vše je naše vlastní, umíme dobře zobchodovat vyzískaný kov a dokážeme demoliční materiál zrecyklovat a využít v místě. Naše čtenáře bude jistě zajímat, zda můžete jmenovat konkrétní technologický celek, jehož likvidace byla zatím nejnáročnější, ať už s ohledem na rozsah prací a časovou náročnost, anebo na zajištění minimálního dopadu na životní prostředí. Jmenovat by se toho dalo samozřejmě víc a každý projekt je něčím specifický a zajímavý. Aktuálně ale realizujeme docela rozsáhlou a náročnou zakázku pro SPOLANU Neratovice, kde odstraňujeme objekt bývalé teplárny. Odstraňovaný provoz tvoří kotelna se dvěma uhelnými a jedním plynovým kotlem, strojovna se šesti turbosoustrojími a další související technologie. Součástí zakázky je i likvidace celého uhelného hospodářství včetně dvou zauhlovacích mostů přes Labe. Celá zakázka je rozplánována na téměř dva roky. A právě na této zakázce přišla ke slovu naše „GODZILLA“, demoliční teleskopický speciál LIEBHERR 984, aby bylo možné efektivně a bezpečně odstranit tak velký objekt. A jak jsme na začátku zmínili spolupráci se specializovanými firmami, tak právě zde nám při snášení mostů velmi pomohla firma Hanyš. Velkou výzvou této zakázky bylo i nakládání s odpady s ohledem na ochranu životního prostředí.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=