Doprava | Stavebniserver.com | 2024

HBH Projekt představuje Útvar dozorování staveb Ing. Dominik Adler, ředitel útvaru dozorování staveb HBH Projekt spol. s r.o. Společnost HBH Projekt je projektovou a konzultační kanceláří, jejíž služby klienti využívají zejména při investorských přípravách staveb v průběhu realizace nebo i při samotném řízení staveb. O jejích službách v oblasti dopravní infrastruktury jsme se rozhodli zjistit něco víc a přiblížit vám, co dozorování obnáší a jak by mohlo i vám přispět ke zefektivnění práce a služeb. by ve stavebnictví. V rámci útvaru, který firma historicky nazvala útvarem dozorování staveb, dnes poskytuje celou řadu služeb pro zajímavé spektrum klientů. Jádro stále tvoří „výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“. Tato služba ale není tím, čím se podle názvu může zdát. V současné době je to nejčastěji tým Správce stavby. Správce stavby (The Engineer) pochází ze smluvní soustavy FIDIC1, kterou v České republice resort ministerstva dopravy plně převzal. Pojem správce stavby se vyskytoval na našem území ale už před druhou světovou válkou, takže nejde o úplnou novinku. Tým správce stavby není složen jen z dozoru. Je to komplexní služba zahrnující technické specialisty všech potřebných oborů, specialisty na tvorbu a správu Historie společnosti Dozorování se společnost HBH Projekt začala věnovat po roce 2010 a to v době, kdy Ředitelství silnic a dálnic přestalo dozor vykonávat jako interní činnosti a přeneslo je na externí dodavatele. Tehdy začala s dozorem velkých dopravních staveb na dálnici D1, konkrétně stavby od Vyškova do Kroměříže. Krátce na to byla pro stát schopna zajišťovat také dozorování dálnice D47 (to je dnes také dálnice D1) a to od Lipníku až do Bohumína ke státní hranici s Polskem. Co je dozorování dopravních staveb? Všechny služby, které společnost HBH Projekt poskytuje, jsou konzultační služ68 cen, nároků a změn, právní specialisty a specialisty pro řízení kvality. Tým také obvykle zahrnuje pracovníky administrativní podpory, koordinátora bezpečnosti práce, právníka a projektanty. Velikost týmu a počet jednotlivých specialistů jsou dány zejména předpokládanou náročností stavby a tyto požadavky vycházejí od investorů. Útvar dozorování staveb se ovšem nezabývá jen dozorem. Společnost má za sebou řadu zakázek technických pomocí zhotovitelům i investorům při přípravě včetně těch nejrozsáhlejších projektů, jakými jsou PPP nebo Design & Build. Umí efektivně a odborně pomoci v oblastech vedení rozpočtů a kontroly fakturace, řízení času (sestava a správa harmonogramu), vedení claim managementu dle podmínek FIDIC, spolupráce PROJEKT Zdroj: ŘSD

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=