Doprava | Stavebniserver.com | 2024

ničních tahů v republice, připravujeme vysokorychlostní tratě, máme za sebou zajímavé konstrukce mostů či tunelů. Jsme rádi, že se na nás obrací i zahraniční partneři. Hrdí jsme však na každý projekt, který se podaří zrealizovat a je úspěšně využíván. Jak firma Valbek přistupuje k inovacím v oblasti architektury a projektování? Jsme multiprofesní společnost. Snažíme se držet krok s trendy a digitalizací. Investujeme do rozvoje technologií tak, abychom přilákali nové lidi nejen k nám, ale i do celého našeho oboru. Jaké technologie a nástroje jsou pro vás při práci na projektech klíčové? Naši zaměstnanci mají k dispozici nejmodernější hardwarové a softwarové vybavení. Nejdůležitějším článkem v naší činnosti jsou však lidé. Podporujeme kreativitu, rozvoj, vzdělávání a zejména iniciativu každého člena týmu. Můžete nám říct něco o klíčových členech vašeho projektového týmu? Pohybujeme se ve vysoce konkurenčním prostředí. Uvědomujeme si, v čem a kde je zlato naší firmy a také dle toho postupujeme a víme, kam nasměrovat naše úsilí. Snažíme se mít ve firmě správný mix dlouhodobé vztahy. To platí ve všech oborech podnikání a samozřejmě i v soukromém životě. Existují nějaké speciální postupy nebo iniciativy, které prosazujete ve prospěch životního prostředí? Všechny naše projekty musí být v souladu s platnými normami a zákony. Ty jsou mnohokrát nastaveny velmi přísně ve prospěch životního prostředí, což je samozřejmě dobře. Uvědomujeme si vážnost situace a směřujeme k “zelenějším” projektům, respektu k přírodě, zdrojům a smysluplnějšímu využívání energie. Jaké jsou vaše dlouhodobé vize pro rozvoj firmy Valbek? Máte nějaké konkrétní cíle, kterých byste chtěl dosáhnout? Naše vize se od založení společnosti moc nemění. Od začátku chceme být technickým lídrem trhu, multiprofesní firma, která dokáže smysluplně splnit požadavky našich objednatelů. K tomuto se postupem času přidává regionální působnost. Rozvíjíme se za hranice, rozšiřujeme portfolio našich služeb a chceme být pro lidi atraktivní společností. 31 mladých iniciativních lidí a seniorních inženýrů, kteří předávají své zkušenosti na denní bázi. U nás lidé vědí, že mají poměrně velké pravomoce a s tím samozřejmě spojenou zodpovědnost. Každý má šanci na odborný a profesní růst. Jakým způsobem komunikujete s klienty a jaká je vaše filozofie při budování dlouhodobých vztahů? Osobně, slušně a na rovinu. Jedině takovým způsobem můžete budovat D4 Skalka Silnice I/35 MÚK Rádelský mlýn

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=