Doprava | Stavebniserver.com | 2024

20 STAVBY / INVESTICE podařilo v letech 2014–2024 (i) udržet kontinuální výstavbu na tahu E55 na jihočeské D3, (ii) dokonce touto intenzitou výstavby ke státní hranici pomoci v Rakousku prosadit dokončení S10 při auditu stavebního programu ASFiNAG v roce 2021 vedeném spolkovým ministerstvem klimatu (BMK)[7] a tím (iii) umožnit po 18 letech obnovení přípravy posledního úseku S10 k hranici v roce 2022. Za přípravu staveb D3 od Č. Budějovic ke st. hranici 0310/I-0312/II odpovídala od roku 2015 Správa Č. Budějovice ŘSD pod vedením ředitelky V. Hruškové vč. realizace staveb 0310/I-0311, za realizaci staveb D3 od Veselí n/L k Č. Budějovicím 0308C-0309/III odpovídal Závod Praha studie pro středočeskou D3 a Pražský okruh D0). Významná je také úzká spolupráce mezi regionálními představiteli, MD ČR a ŘSD. V roce 2022–2023 navštívil ministr dopravy M. Kupka s hejtmanem M. Kubou spolu s GŘ ŘSD R. Mátlem opakovaně staveniště D3 na kontrolních dnech s cílem dokončení celé D3 a dodržení termínů. Důležitá je i koordinace s přeshraničními partnery, zde zástupci rakouského ASFiNAG i starosty obcí. Je skvělé, že na slavnostním zahájení nejjižnější stavby D3 0312/II v D. Dvořišti dne 9. 1. 24 promluvili za rakouské přátele a kolegy zástupce ASFiNAG pan L. Lechner i starosta Rainbachu G. Lorenz. Jsou to trendy dobré pro dopravní stavitelství, ale především pro dokončení dálniční sítě ČR a celého tahu E55. Pokrok výstavby na E55, resp. jihočeské D3 přináší své plody. Jsou každodenně vidět na provozované dálnici a sklízí respekt i v Rakousku, které je v délce dálnic daleko před ČR. Např. „Odhodlání, s jakým Česká republika spojení s Horním Rakouskem realizuje, si vysloužilo u hornorakouského hejtmana T. Stelzera respekt: ‚Jsem ohromen rychlostí, jakou zde probíhá výstavba.' Postup výstavby na české straně je výzvou odpovědným osobám v Rakousku, aby pokročili s realizací 16 km dlouhého úseku S10 z Freistadtu k hranicím.“ (při návštěvě stavby D3 s hejtmanem M. Kubou, zdroj OÖN, 28. 9. 24). Velkou odezvu mělo v H. Rakousku i zahájení stavby D3 0312/II. Bylo jasné, Jihočeský hejtman M. Kuba a hornorakouský hejtman T. Stelzer společně navštívili 26. 9. 23 staveniště jihočeské D3 (Land OÖ) ŘSD pod vedením ředitele T. Grosse vč. realizace staveb 0312/I-0312/II. Základní podmínky dokončení dálniční E55 Zásadní pro výstavbu národní dopravní infrastruktury je zájem státu jako veřejného zadavatele, tj. vlády a MD ČR včetně osoby samotného ministra. Osobně považuje autor článku za klíčové, že za posledních v tabulce porovnaných 10 let došlo k pozitivní kontinuitě ministrů dopravy ve vládách vedených různými premiéry, a to včetně zajištění financování ze SFDI a z EU, ale též formou PPP (po realizaci D4 zpracování Rok V provozu Zprovozňované stavby číslo [km] 01/2014 134,4 km (44%) --- --- 01/2024 174,2 km (58%) --- --- konec 2024 202,5 km (67%) D3 0310/I-0311 28,3 konec 2025 206,0 km (68%) D3 0312/II 3,5 konec 2026 218,0 km (72%) D3 0312/I 12,0 konec 2027 230,6 km (76% D0 511 12,6 ROK 2031 302,6 km (100%) Stč. D3+D0 520 72,0 Propojení rakouské S10 na jihočeskou D3 na st. hranici - propojení české a rakouské dálniční sítě Dokončení středočeské D3 = dokončení celé D3 - napojení izolované jihočeské D3 na dálniční síť ČR - dálniční napojení Táborska, Českobudějovicka, Jindřichohradecka, Českokrumlovska a Lipna na Prahu Dokončení východního sektoru Pražského okruhu D0 - dálniční severojižní propojení dálnice D8 na D3 - propojení dálnic D8 - D10 - D11 - D1 - D3 DOKONČENÍ DÁLNIČNÍHO TAHU E55 V ČR V ROCE 2031 Číslo Stavba Zhotovitel 0309/II SSÚD Borek HOCHTIEF CZ a.s. 0310/I Úsilné - Hodějovice Sdružení firem HOCHTIEF CZ a.s., COLAS CZ a.s., M-SILNICE a.s. 0310/II Hodějovice - Třebonín Sdružení firem Doprastav, a. s., SALINI IMPREGILO S.p.A. 0311 Třebonín – Kaplice nádraží Metrostav Infrastructure a.s. 0312/II Nažidla – D. Dvořiště, st. hr. SWIETELSKY stavební s.r.o. Tabulka 2 – Časový postup/plán dokončení dálničního tahu E-silnice E55 do roku 2031 Tabulka 3 – Přehled zhotovitelů na stavbách E55 – aktuálně jen na dálnici D3

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=