Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Firma GEFOS letos v dubnu oslaví 30. výročí svojí existence Ing. Lucie Zrnová, Foto: GEFOS a.s. Firma byla oficiálně založena v dubnu 1994, a to jako první krok transformace dřívějšího geodetického střediska při výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Nejprve vznikla jako dceřiná společnost s ručením omezeným ve vlastnictví stavební firmy. Postupně se z tohoto koncernu vyčlenila a transformovala do akciové společnosti. V současné době je zcela samostatná a v rukou českých vlastníků. k zajištění špičkové technologie bylo uzavření dohody o zastoupení švýcarské firmy Leica Geosystems AG. Jako oficiální dealer a jediný autorizovaný servis pro Českou republiku má tak společnost GEFOS k dispozici velmi kvalitní přístrojové vybavení. Současně je i schopna tyto nejnovější technologie aplikovat přímo do praxe díky kvalitně proškoleným pracovníkům. Jedním z prvních významných dopravních projektů, na kterém firma GEFOS zajišťovala geodetické práce, byla montáž ocelové konstrukce dálničního mostu v německém Kielu v devadesátých letech. Již tehdy byla na ocelových konstrukcích navázána úzká spolupráce s firmou Hutní montáže, a.s. Vzápětí tato úspěšná kooperace pokračovala při montáži Mariánského mostu v Ústí nad Labem. Velkou výhodou bylo, že již na počátku měli zaměstnanci bohaté zkušenosti s výstavbou tak velkého projektu, navíc ve spojení s technologickými komponenty, na něž byly kladeny specifické požadavky jak z hlediska montáží, tak i přesnosti. Díky tomu se postupně portfolio služeb rozšířilo i do dalších oblastí, a to zejména stavebního průmyslu. V současné době se společnost GEFOS řadí mezi největší firmy v oboru geodézie v České republice, jak z hlediska obratu, tak počtu zaměstnanců a samozřejmě i z pohledu realizovaných projektů dopravní infrastruktury. Náročnost projektů, v rámci kterých firma GEFOS zajišťovala geodetické práce, s sebou nesla nutnost nasazení nejmodernějšího vybavení. Významným krokem 103 Dnes již portfolio služeb, tedy i realizovaných projektů, zahrnuje prakticky kompletní spektrum a pokrývá všechny oblasti. Pokud se budeme držet dopravy, tak je společnost významným dodavatelem geodetických prací jak pro investorské organizace sektoru (Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, Krajské správy silnic, České dráhy aj.), tak pro stavební společnosti. V GEFOSu jsou schopni komplexně zajistit veškeré geodetické práce na všech typech dopravních staveb, silničních, železničních, mostních, tunelových či vodních děl. Práce začíná od počátků projektu, tj. majetkoprávní přípravy (záborové elaboráty, geometrické plány, zajištění výkupů či dokonce vyvlastnění) a zaměření přesných podkladů pro vlastní projekt. Samozřejmostí je využití nejmodernějších technologií určených pro hromadné sběry TECHNOLOGIE

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=