CIME Rypadla 09/2023

Pražské vodohospodářské stavby, s.r.o.

  • Stavební firmy
  • Vodohospodářské stavby
Projektování a realizace vodohospodářských staveb. Se specializací na výstavbu, provoz a údržbu zařízení, která zajišťují retence a odvádění dešťových vod z urbanizovaných území. Naše činnost je založena na profesionalitě a odborných znalostech, pracovních zkušenostech všech členů týmu.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail
bobcat
dny tepen