porr_dva_nove_velke_projekty_v_polsku

PORR: dva nov velk projekty v Polsku

Objem zakzky: piblin 148 mil. eur Spolenost PORR odstartovala rok 2018 dvma novmi kontrakty na polskm trhu vcelkov vi piblin 148 milion eur (621 milion PLN). Zskala zakzku na vstavbu protipovodov retenn ndre v povod Kladsk Nisy a stav sek rychlostn silnice S7 z Mawy do... cel lnek

proc_se_drevostavby_cim_dal_lepe_prodavaji
lnek | 1.12.2017

Nen to o mimodnch slevch, vhodnch hypotkch, i nhlm vbuchu ekologickho smlen. Ale a je to jakkoli, poty majitel novch devostaveb u... cel lnek

vystavba_noveho_zimniho_stadionu_v_teplicich_odstartovala
lnek | 4.10.2017

Teplice - Stavba novho zimnho stadionu vedle Sportovn haly Na Stnadlech byla slavnostn zahjena vpondl 2. jna. Stavba podle... cel lnek

inspirace_severskym_bydlenim_naucme_se_vazit_si_svetla_a_prirodnich_materialu
lnek | 26.7.2016

Pod pojmem „seversk bydlen“ si nemusme pedstavit pouze jednmi vyzdvihovan a druhmi zatracovan nbytek... cel lnek

ministr_jurecka_zahajil_vystavbu_protipovodnovych_opatreni_v_prerove
lnek | 25.7.2016

PEROV: Stavba ochrany msta Perova ped povodnmi nanbe Dr. Edvarda Benee byla 22.7. zahjena slavnostnm poklepnm... cel lnek

Reklama

AKTULN ZPRVY

1

Domov pro seniory v Daicch

lnek | 29.5.2017 Stavby
domov_pro_seniory_v_dacicich

Daice, 29. kvtna 2017 – Kompletn rekonstrukci a pstavbu jednoho zpavilon zahjila varelu Daick nemocnice...

Veletrh DEVOSTAVBY 2017 – siln, chytr a vysok

lnek | 20.1.2017 Stavby
veletrh_drevostavby_2017_8211_silny_chytry_a_vysoky

Kad veletrh by chtl bt lep ne ten pedchoz a jet lpe ne vechny ostatn, co kdy...

Stavba roku 2016: Cena pro Terminl letit Strigino

lnek | 14.10.2016 Stavby
stavba_roku_2016_cena_pro_terminal_letiste_strigino

PRAHA, 14.10.2016 – Ve tvrtek 13. jna byli v prask Betlmsk kapli vyhleni vtzov...

PSJ v Rusku dokonuje zvod na vrobu rajatov pasty

lnek | 4.10.2016 Stavby
psj_v_rusku_dokoncuje_zavod_na_vyrobu_rajcatove_pasty

V Charabalinskm okrese Rusk federace finiuje netradin zakzka exportn divize PSJ....

PSJ postavilo nov terminl letit Strigino v Ninm Novgorodu

lnek | 18.7.2016 Stavby
psj_postavilo_novy_terminal_letiste_strigino_v_niznem_novgorodu

Akciov spolenost PSJ fakticky dokonila prestin vstavbu novho terminlu pro...

MS Praha: nov sdlo ve Cvikov s opltnm a okapovm systmem od Lindabu

lnek | 14.6.2016 Stavby
ms_praha_nove_sidlo_ve_cvikove_s_oplastenim_a_okapovym_systemem_od_lindabu

Spolenost MS Praha, vrobce a dodavatel stabilnho hasicho zazen, se...

Nov centrla skupiny KUHN vyrst v Praze estlicch

lnek | 12.5.2016 Stavby
nova_centrala_skupiny_kuhn_vyrusta_v_praze_cestlicich

Nov esk centrla skupiny KUHN ji dostv v Praze estlicch svou budouc konkrtn podobu. V...

Dal ronk soute Stavba roku je tady. Pekon losk rekord?

lnek | 14.4.2016 Stavby
dalsi_rocnik_souteze_stavba_roku_je_tady_prekona_lonsky_rekord

Pihlaovn do 24. ronku prestin soute Stavba roku bylo oficiln sputno....

Terminl v Ninm Novgorodu: na vnitrosttnch linkch se u lt

lnek | 1.4.2016 Stavby
terminal_v_niznem_novgorodu_na_vnitrostatnich_linkach_se_uz_leta

NINIJ NOVGOROD, 1.4.2016 – Akciov spolenost PSJ fakticky zavrila prestin...

Dobichovice se dokaly rozen matesk koly

lnek | 4.3.2016 Stavby
dobrichovice_se_dockaly_rozsireni_materske_skoly

Exterir a interir pstavby navrhli architekti zJestico + Whiles Impulsem pro realizaci...

1